BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Oświadczenia majątkowe
Ilość odsłon: 43939

Józef Gutowski
Wójt Gminy Ryjewo
treść w załączniku
    Więcej...

Sławomir Słupczyński
Zastępca Wójta
    Więcej...

Jadwiga Brzozowska
Sekretarz Gminy do dnia 31 grudnia 2009 r.
Treść w załączniku
    Więcej...

Małgorzata Kubic
Skarbnik Gminy do dnia 31 grudnia 2009 r.
Treść w załączniku
    Więcej...

Elżbieta Baniecka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Treść w załączniku
    Więcej...

Halina Witkowska
Inspektor ds podatków i opłat lokalnych
Treść w załączniku
    Więcej...

Jadwiga Mielcarek
Inspektor ds gospodarki nieruchomościami
Treść w załączniku
    Więcej...

Jerzy Gajos
Inspektor ds ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej i leśnictwa
Treść w załączniku
    Więcej...

Roman Zbróg
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
Treść w załączniku
    Więcej...

Adam Mączyński
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Sołecznej w Ryjewie
Treść w załączniku
    Więcej...

Krystyna Łapacz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie
    Więcej...

Andrzej Jerzy Zwolak
Dyrektor Zespołu Szkół w Ryjewie
    Więcej...

Daniela Podgórska
Kierownik Zakładu Budżetowego "Pomezania" w Ryjewie
    Więcej...

Celina Kozłowska
Inspektor ds Oświaty
    Więcej...

Ewa Czerkies Gargula
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie
    Więcej...

Roman Król
Kierownik Zakładu Budżetowego "Pomezania" w Ryjewie
    Więcej...

Justyna Pytlarczyk
Pełni obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie
    Więcej...

Małgorzata Zdunek
Skarbnik Gminy
    Więcej...

Za rok 2009,2010, 2011, 2012


    Więcej...

Józef Gutowski
Wójt Gminy Ryjewo
    Więcej...

Sławomir Słupczyński
Zastępca Wójta
    Więcej...

Małgorzata Kubic
Sekretarz Gminy
    Więcej...

Małgorzata Zdunek
Skarbnik Gminy
    Więcej...

Halina Witkowska
Inspektor ds podatkówi opłat lokalnych
    Więcej...

Jerzy Gajos
Inspektor ds ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej i leśnictwa
    Więcej...

Roman Zbróg
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
    Więcej...

Adam Mączyński
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
    Więcej...

Roman Król
Kierownik Zakładu Budżetowego Ryjewie
    Więcej...

Andrzej Jerzy Zwolak
Dyrektor Zespołu Szkół w Ryjewie
    Więcej...

Krystyna Łapacz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie
    Więcej...

Ewa Czerkies Gargula
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie
    Więcej...

Justyna Pytlarczyk
Pełni obowiązki Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie
    Więcej...

Danuta Powierża
Specjalista ds. podatków i opłat
    Więcej...

Anna Magdalenna Biskupska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie
    Więcej...

Małgorzata Sejka
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszewie
    Więcej...

Karolina Łęgowska
Inspektor ds budownictwa
    Więcej...

© 2003 Internet-Info