BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Archiwum przetargów
Ilość odsłon: 40669

Wójt Gminy Ryjewo
OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
położonej w obrębie geodezyjnym Ryjewo.
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo
OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
położonej w obrębie geodezyjnym Straszewo.
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo
OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
położonej w obrębie geodezyjnym Trzciano.
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo
OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ryjewo położoną w obrębie
miejscowości Trzciano
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo
o g ł a s z a przetarg nieograniczony na :
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “ Wrzosowa”
    Więcej...

WÓJT GMINY RYJEWO
OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryjewo położonych w obrębie geodezyjnym Ryjewo.
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo
o g ł a s z a przetarg nieograniczony na :
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “ Wrzosowa”
    Więcej...

Gmina Ryjewo, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1,
o g ł a s z a przetarg nieograniczony na :
Bankową obsługę budżetu Gminy Ryjewo.
    Więcej...

Gmina Ryjewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa
o g ł a s z a przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych.
    Więcej...

Gmina Ryjewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa
o g ł a s z a przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów do szkół.
    Więcej...

Wójt Gminy Ryjewo
WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONĄ NIERUCHOMOŚĆ :
    Więcej...

WÓJT GMINY RYJEWO
OGŁASZA PUBLICZNY I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Ryjewo położonych w obrębie geodezyjnym Ryjewo :
    Więcej...

WÓJT GMINY RYJEWO
OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE
    Więcej...

Ryjewo , dnia 22 sierpnia 2006r.
GN 7224 –3/2006
O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących ej własność Gminy Ryjewo
położonych w obrębie geodezyjnym Ryjewo przy ulicy Słonecznej.
    Więcej...

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY RYJEWO działając na podstawie art. 38 ust .1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst : Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543) z późn. Zm. oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108 ) OGŁASZA I I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
położonej w obrębie geodezyjnym Ryjewo

    Więcej...

Ryjewo , dnia 6 listopada 2006r.

GN 7224-10/2006
O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONĄ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ:
    Więcej...

Ryjewo , dnia 7 listopada 2006r.

GN 7224-11/2006
O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONĄ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ:
    Więcej...

Ryjewo , dnia 7 listopada 2006r.

GN 7224-11/2006
O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONĄ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ:
    Więcej...

Ryjewo , dnia 17 listopada 2006r.

GN 7224-14/2006
O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONĄ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ
    Więcej...

Ryjewo , dnia 4 grudnia 2006r.
GN 7224 –10/2006
O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
położonej w obrębie geodezyjnym Ryjewo

    Więcej...

Ryjewo , dnia 4 grudnia 2006r.
GN 7224 –12/2006
O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
położonej w obrębie geodezyjnym Ryjewo
    Więcej...

Ryjewo , dnia 8 grudnia 2006r.

GN 7125-2/2006
O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONĄ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ:
    Więcej...

Ryjewo , dnia 13 grudnia 2006r.

GN 7224-15/2006
O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONĄ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ:
    Więcej...

Ryjewo , dnia 15 grudnia 2006r. GN 7224-15/2006
O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONĄ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ:
    Więcej...

Ryjewo , dnia 19 grudnia 2006r.

GN 7125-3/2006
O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONĄ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ:
    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIKI I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Wójt Gminy Ryjewo działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2004 r. Nr 207 , poz.2108) , podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Ryjewie przy ul. Słonecznej obręb geodezyjny Ryjewo przeprowadzonego w dniu 25 lipca 2008 roku
o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy w Ryjewie ,ul. Lipowa 1 ,
82-420 Ryjewo.

    Więcej...

Rok 2007
    Więcej...

Ryjewo , dnia 4 stycznia 2007r.
GN 7224 –14 /2006/07
O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY RYJEWO działając na podstawie art. 38 ust .1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst : Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543) z późn. zm. oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108 ) OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
położonej w obrębie geodezyjnym Ryjewo

    Więcej...

Ryjewo , dnia 4 stycznia 2007r.
GN 7224 –15 /2006/07
O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY RYJEWO działając na podstawie art. 38 ust .1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst : Dz. U . z 2000 r. Nr 46, poz.543) z późn. zm. oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
położonej w obrębie geodezyjnym Ryjewo

    Więcej...

GN 7224-15/2006/07 Ryjewo , dnia 12 stycznia 2007r.

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY RYJEWO działając na podstawie art. 38 ust .1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst : Dz .U . z 2000 r.
Nr 46, poz.543) z późn. zm. oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz .U Nr 207, poz.2108 ) OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
położonej w obrębie geodezyjnym Trzciano

    Więcej...

Ryjewo , dnia 25 stycznia 2007r.
GN 72241 –1/2007


O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY RYJEWO działając na podstawie art. 38 ust .1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst : Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543) z późn. zm. oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
położonej w obrębie geodezyjnym Ryjewo

    Więcej...

Gmina Ryjewo
Rozbudowa lokalnych oczyszczalni ścieków we wsi Watkowice Duże, Watkowice Małe i Klecewko.
    Więcej...

GN 72241- 8 /2007 Ryjewo , dnia 10 kwietnia 2007r.

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY RYJEWO działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst : Dz .U . z 2000 r.
Nr 46, poz.543) z późn. zm. oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz .U Nr 207, poz.2108 ) OGŁASZA III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
położonej w obrębie geodezyjnym Ryjewo przy ulicy Słonecznej.

    Więcej...

Ryjewo, 16 kwietnia 2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie, 82-420 Ryjewo, Lipowa 1, tel./fax 055 277 4293, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na:
WYKONANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W RYJEWIE

    Więcej...

GN722414/2007 Ryjewo , dnia 18 kwietnia 2007r.


O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst : z 2000 roku Dz.U.Nr 142 ,poz.1591 , ze zm. ) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r , Nr 261 , poz.2603 ) oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy w Ryjewie Nr VI/ 41/07 z dnia 30 marca 2006r.

WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONĄ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ:

    Więcej...

Ryjewo. 23 04.2007 r.


Nr ZP-341-2/07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Ryjewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo ul. Lipowa 1 tel. 0552774234, fax 0552774321, powiat Kwidzyński, województwo pomorskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ryjewo
    Więcej...

Ryjewo , dnia 10 maja 2007r.


O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst : z 2000 roku Dz.U.Nr 142 ,poz.1591 , ze zm. ) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r , Nr 261 , poz.2603 ) oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy w Ryjewie Nr VI/41/07 z dnia 30 marca 2007 r.

WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONĄ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ:

    Więcej...

Ryjewo , dnia 10 maja 2007r.


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst : z 2000 roku Dz.U.Nr 142 ,poz.1591 , ze zm. ) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r , Nr 261 , poz.2603 ) oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy w Ryjewie Nr VII/ 55/07 z dnia 30 kwietnia 2006r.

WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONĄ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ:

    Więcej...

Ryjewo , dnia 14 maja 2007r.
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst : z 2000 roku Dz.U.Nr 142 ,poz.1591 , ze zm. ) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r , Nr 261 , poz.2603 ) oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy w Ryjewie Nr XXXVI/284/06 dnia 31 maja 2006r.

WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONĄ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ:

    Więcej...

Ryjewo dnia 23.05.2007r.
Nr. ZP – 341-3/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Ryjewo reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo ,82-400 Ryjewo, ul Lipowa 1 tel 055 2774234, fax 0552774321, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej w Ryjewie przy ul.Łąki
    Więcej...

Ryjewo , dnia 21 maja 2007r.
O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY RYJEWO działając na podstawie art. 38 ust .1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst : Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543) z późn. zm. oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108 ) OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo położonej w obrębie geodezyjnym Ryjewo
    Więcej...

Ryjewo, 28 maja 2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie, 82-420 Ryjewo, Lipowa 1, tel./fax 055 277 4293, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na:
DOŻYWIANIE DZIECI W ZESPOLE SZKÓŁ W RYJEWIE
    Więcej...

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY RYJEWO działając na podstawie art. 38 ust .1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst : Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543) z późn. zm. oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108 ) OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryjewo położonej
w obrębie geodezyjnym Ryjewo przy ul. Podgórnej i ul. Grunwaldzkiej.

    Więcej...

Ryjewo dnia 25.05.2007r.
Nr. ZP – 341-4/07OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Ryjewo reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo ,82-400 Ryjewo, ul Lipowa 1 tel 055 2774234, fax 0552774321, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni jezdni przy ulicy Różanej w Ryjewie.
    Więcej...

Ryjewo,dnia 20 lipca 2007r.
NrZP-341-5/07
OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Ryjewo reprezentowana przez Wójta Gminy Ryjewo ,82-400 Ryjewo, ul Lipowa 1 tel 055 2774234, fax 0552774321, powiat kwidzyński, województwo pomorskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wys. 600.000,- zł w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo
    Więcej...

2008
    Więcej...

2008
    Więcej...

Gmina Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, fax 055 2774321.
Dowóz uczniów do szkół
    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Gmina Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, fax 055 2774321.
Dowóz uczniów do szkół
    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ryjewo
    Więcej...

Gmina Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, fax 055 2774321.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
    Więcej...

Ryjewo: Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.045.500,00 zł
Numer ogłoszenia: 91011 - 2008; data zamieszczenia: 30.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

    Więcej...

Ryjewo, dnia, 14.05.2008r.

O GŁO S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Ochotniczej Straż Pożarna w Ryjewie w imieniu której działa Wójt Gminy Ryjewo
82-420 Ryjewo ul. Lipowa 1.
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA na podwoziu samochodu Star 266.

    Więcej...

GN 72241-5/2008 Ryjewo , dnia 02 czerwca 2008r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst : z 2000 roku Dz.U.Nr 142 ,poz.1591 , ze zm. ) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r , Nr 261 , poz.2603 ) oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy w Ryjewie Nr XVII/128/08 z dnia 7 lutego 2008 r.

WÓJT GMINY RYJEWO OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIŻEJ WYMIENIONĄ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANĄ:
    Więcej...

Ryjewo: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryjewo

Numer ogłoszenia: 123167 - 2008; data zamieszczenia: 09.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

    Więcej...

Ryjewo: Budowa nawierzchni drogi z płyt yomb we wsi Benowo

Numer ogłoszenia: 126134 - 2008; data zamieszczenia: 11.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

    Więcej...

Ryjewo: Remont pokrycia dachowego na budynku górnym Szkoły Podstawowej w Straszewie

Numer ogłoszenia: 135988 - 2008; data zamieszczenia: 20.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

    Więcej...

Ryjewo , dnia 24 czerwca 2008r.
GN 72241 –5/2008

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY RYJEWO działając na podstawie art. 38 ust .1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst : Dz.U. z 2000 r.
Nr 46, poz.543) z późn. zm. oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108 ) OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryjewo
położonej w obrębie geodezyjnym Ryjewo

Treść w załączniku
    Więcej...

Gmina Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, fax 055 2774321.
Ryjewo: Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie

Numer ogłoszenia: 151762 - 2008; data zamieszczenia: 07.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

    Więcej...

Ryjewo, dnia 22. 07. 2008 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Ryjewo ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 0552774234 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego „Autosan” H6-10.03S „Żaczek” nr rejestracyjny GKB 849S, rok produkcji 1999, przeznaczony do przewozu młodzieży szkolnej.

    Więcej...

Gmina Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, fax 055 2774321.
Ryjewo: Remont drogi gminnej przy ul.Krzywej w Ryjewie

Numer ogłoszenia: 197123 - 2008; data zamieszczenia: 22.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

    Więcej...

Ryjewo, dnia 22. 08. 2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Ryjewo ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 0552774234 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego „Autosan” H6-10.03S „Żaczek” nr rejestracyjny GKB 849S, rok produkcji 1999, przeznaczony do przewozu młodzieży szkolnej.

    Więcej...

Gmina Ryjewo , ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, fax. 055 2774321.
Budowa nawierzchni z płyt YOMB na drodze gminnej 229091 we wsi Straszewo gm,Ryjewo
    Więcej...

Gmina Ryjewo , ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, faks 055 2774321.
Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 530.000 zł
Numer ogłoszenia: 347539 - 2008; data zamieszczenia: 03.12.2008

    Więcej...

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ryjewo , ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo,
Tel. 055 277 42 34 fax . 055 277 43 21.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki
o pojemności skrzyni ładunkowej 14,0 – 15,0 m³ na podwoziu samochodowym
Numer ogłoszenia: 48846 - 2009; data zamieszczenia: 04.03.2009

    Więcej...

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:
    Więcej...

O GŁO S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ochotniczej Straż Pożarna w Trzcianie w imieniu której działa Wójt Gminy Ryjewo
82-420 Ryjewo ul. Lipowa 1.
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA 2,5/16 na podwoziu samochodu Star 244.

    Więcej...

Gmina Ryjewo , ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, faks 055 2774321.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryjewo.pl

Budowa nawierzchni drogi z pklyt YOMB na drodzegminnej w Rudnikach
    Więcej...

Gmina Ryjewo , ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, faks 055 2774321.
Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1500000 złotych
    Więcej...

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie , ul. Grunwaldzka 70, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 0-55 2774228.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryjewo.pl
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie oraz filii Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Numer ogłoszenia: 296980 - 2009; data zamieszczenia: 28.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

    Więcej...

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Ryjewo
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
    Więcej...

Gmina Ryjewo , ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, faks 055 2774321.
Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie i do filii Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie.
    Więcej...

Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie , ul. Grunwaldzka 70, 82-420 Ryjewo, woj.pomorskie, tel. 0-55 2774228.
Dostawa i montaŜ sprzętu nagłaśniającego i akustycznego do
Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie oraz do filii GOK w Trzcianie.
Numer ogłoszenia: 349538 - 2009; data zamieszczenia: 07.10.2009

    Więcej...

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku Nr 58A przy
ul. Grunwaldzkiej w Ryjewie na sprzedaŜ niŜej wymienionych nieruchomości zabudowanych

    Więcej...

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Ryjewo ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku Nr 58A przy
ul. Grunwaldzkiej w Ryjewie na sprzedaŜ niŜej wymienionych nieruchomości zabudowanych

    Więcej...

Gmina Ryjewo , ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234,
faks 055 2774321.

Remont drogi gminnej przy ul.Krzywej w Ryjewie.
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art.38 ust.1, i ust.2 oraz w związku z art. 37 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Ryjewo ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Ryjewo:

Treść w załączniku
    Więcej...

Gmina Ryjewo , ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234,
faks 055 2774321.

Ryjewo: Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1600000 złotych.
Numer ogłoszenia: 412644 - 2009; data zamieszczenia: 01.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

    Więcej...

© 2003 Internet-Info