BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Podstawa prawna działania
Ilość odsłon: 10688

Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr142,poz.1591 z późn. zm.zmiana z 2003r. Nr80 poz.717)
Z dnia: 8 marca 1990r.
Wydane przez: Sejm
Data wejścia w życie: 27 maja 1990r.
    Więcej...

Statut Gminy Ryjewo
Z dnia: 27 sierpnia 1996 r.(Dz.Urz.Woj.Elbl. Nr 34, poz. 96 z 1996), zm.z dnia 17 czerwca 1999r Dz.Urz.Wojw.Pomorskiego Nr 62 poz.325 oraziana z dnia 20 lutego 2002r Dz.Urz.Woj.Pom Nr 12 poz.204)
Wydane przez: Radę Gminy w Ryjewie
Data wejścia w życie: 27 sierpnia 1996r
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/105/03 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
Z dnia: 30 grudnia 2003 r.
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVII/290/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr XIII/105/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
Z dnia: 29 czerwca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z tym że zapis § 1 pkt 6) niniejszej uchwały wchodzi w życie od kadencji rad gmin następującej po kadencji rad gmin w której niniejsza uchwała zostaje przyjęta
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXV/274/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo.
Z dnia: 26 kwietnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gmin Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/92/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany treści Uchwały Nr XXXV/274/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo
Z dnia: 26 września 2007 roku.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 listopada 2007 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info