BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Sprawozdania
Ilość odsłon: 42410

Sprawozdanie Rb-27s
    Więcej...

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
    Więcej...

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
    Więcej...

Rb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonani planu wydatków
    Więcej...

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce
    Więcej...

SPRAWOZDANIE Rb-27S
    Więcej...

SPRAWOZDANIE Rb-28S
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANE NALEśNOŚCI
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEśNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUżNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
    Więcej...

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ryjewo za 2007 rok
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WY KONANIA PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDśETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Treść w załączniku
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEśNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Treść w załączniku
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUśNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDżETOWYCH
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDśETOWYCH
Treść w załączniku
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Treść w załączniku
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Treść w załaczniku
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Treść w załączniku
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYśCE / DEFICYCIE/
Treść w załączniku
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
Treść w załączniku
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEśNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUśNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budzetowej / jednostki samorzadu terytorialnego

    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYśCE / DEFICYCIE
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

2011


    Więcej...

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ryjewo za 2010 rok
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
    Więcej...

Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

ZA ROK 2012
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUśNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
    Więcej...

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY RYJEWO ZA 2011 ROK
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

ROK 2013
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY RYJEWO ZA 2012 ROK
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
    Więcej...

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

2014


    Więcej...

Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
    Więcej...

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
    Więcej...

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
    Więcej...

Rb- N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
    Więcej...

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
    Więcej...

© 2003 Internet-Info