BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
- 2013-2015
Ilość odsłon: 8652

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 1/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
Z dnia: 1 stycznia 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 2/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
Z dnia: 11 stycznia 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 3/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013
Z dnia: 17 stycznia 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 5/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu nieograniczonego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dot. sprzedaży samochodów specjalnych: „Scania” 94D (śmieciarka) i „Star” 742 SK-1 (śmieciarka).
Z dnia: 25 stycznia 2013r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
Z dnia: 24 stycznia 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 6/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 31 stycznia 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 7/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. ustnego przetargu nieograniczonego składającego się z dwóch części na sprzedaż samochodów
Z dnia: 7 lutego 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 8/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
Z dnia: 8 lutego 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 9/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne
Z dnia: 12 lutego 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 czerwca 2013 roku
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 10/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
Z dnia: 28 lutego 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 11/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej doprzeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: 1 marca 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 12/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 1 marca 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 13/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Z dnia: 5 marca 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 14/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 11 marca 2013
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 15/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
Z dnia: 18 marca 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 16/13 Wójta gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013
Z dnia: 25 marca 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 17/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
Z dnia: z dnia 27 marca 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 18/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady dosonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznawane na rok 2013
Z dnia: 27 marca 2013 r.
Data wejścia w życie:
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 19/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024
Z dnia: 29 marca 2013
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 20/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 4 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 21/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 11 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 22/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024.
Z dnia: 12 kwietnia 2013 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 23/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Ryjewo
Z dnia: 17 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie: od godziny 13.00 dnia 17 kwietnia 2013 r.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 24/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 22 kwietnia 2013
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 25/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zapytania o cenę na roboty budowlane związane z renowacją kapliczki przydrożnej w miejscowości Trzciano
Z dnia: 22 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 26 /13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w niektórych obiektach stanowiących mienie komunalne: Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie oraz jego Filiach: Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie i Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach.
Z dnia: 24 kwietnia 2013 roku
Data wejścia w życie: od dnia 1 maja 2013 roku.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 27/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie odwolania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Ryjewo
Z dnia: 24 kwietnia 2013 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 28/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
Z dnia: 26 kwietnia 2013
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 29/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia II przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Z dnia: 26 kwietnia 2013
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 30/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 29 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 31/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zamian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 30 kwietnia 2013
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 32/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie wyznaczenia osób, pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie, które zajmują sie udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie.
Z dnia: 13 maja 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 33/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
Z dnia: 14 maja 2013
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 34/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mająca donać wyboru i oceny najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Z dnia: 15 maja 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE 35/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Z dnia: 17 maja 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 36 /13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie
Z dnia: 20 maja 2013
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 37/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 maja 2013 w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 31 maja 2013
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 38/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 10 czerwca 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 39/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprez kulturalno – rozrywkowej pod nazwą „Dni Ryjewa” odbywających się w dniu 29 czerwca 2013 roku
Z dnia: 13 czerwca 2013roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDENIE NR 40/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 19 czerwca 2013
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 41/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 28 czerwca 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 42/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryjewo pod lokalizację imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz pobieranie z tego tytułu opłat.
Z dnia: 1 lipca 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia przy czym podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Ryjewie.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 43/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Ryjewo oraz zmianę pokrycia dachowego na istniejącym budynku socjalnym
Z dnia: 3 lipca 2013
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 44/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 10 lipca 2013
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 45/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do [przeprowadzenia czynności związanych z przejęciem do zasobu mienia komunalnego gminy działek stanowiących własność Skarbu Państwa
Z dnia: 11 lipca 2013
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczjowo przyjęty
    Więcej...

W sprawie: zmiany treści Zarządzenia Nr 17/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Z dnia: 17 lipca 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: zmian w budżcie gminy na rok 2013.
Z dnia: 19 lipca 2013 roku
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Z dnia: 23 lipca 2013 r.
Data wejścia w życie: Z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 49/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 24 lipca 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 50/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych i zmiany pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy w Ryjewie.
Z dnia: 29 lipca 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 51/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zasad udotępniania informacji publicznej na wniosek lub w celu ponownego wykorzystania
Z dnia: 31 lipca 2013
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 52/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie
Z dnia: 31 lipca 2013
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 53/13 Wojta Gminy Ryjewo z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 6 sierpnia 2013 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 54/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadówz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Z dnia: 6 sierpnia 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 55/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
Z dnia: 8 sierpnia 2013 r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 56/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna"
Z dnia: 12 sierpnia 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 57/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 12 sierpnia 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 57/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia protokołu z zakończenia działalności Zakładu Budżetowego "Pomezania" w Ryjewie
Z dnia: 23 sierpnia 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 59/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 30 sierpnia 2013r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 60/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
Z dnia: 9 września 2013 r
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 61/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Z dnia: 9 września 2013 r
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 62/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 13 września 2013
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 63/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 24 września 2013 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 64/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 30 września 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 65/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 9 października 2013 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 66/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 17 października 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 67/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Trzciano w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Trzciano
Z dnia: 23 października 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 68/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 24 października 2013

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 69/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ryjewo dla najlepszych uczniów i studentów
Z dnia: 25 października 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 70/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 30 października 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 71/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 4 listopada 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 72/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Z dnia: 8 listopada 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 73/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu publicznego ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Z dnia: 8 listopada 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 74/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Z dnia: 08 listopada 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 75/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Z dnia: 8 listopada 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 76/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Z dnia: 8 listopada 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 77/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu publicznego ustnego niograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Z dnia: 8listopada 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 78/13 Wójta Gminy Ryjewie w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 13 listopada 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 79/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2014-2024
Z dnia: 15 listopada 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 80/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2014 rok
Z dnia: 15 listopada 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 81/13 Wójta Gminy Ryjewo zmian w budżecie gminy na rok 2013
Z dnia: 22listopada 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 82/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżenie na rok 2013
Z dnia: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 83/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
Z dnia: 4 grudnia 2013 r
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 84/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie unieważnienia w zakresie części I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Z dnia: 6 grudnia 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczjowo przyjęty
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 85/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 12 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 86/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 20 grudnia 2013 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 87/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 30 grudnia 2013 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 88/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie sprzedaży w drodze negocjacji samochodu specjalnego Star 742 SK-1 (śmieciarka ) o numerze rejestracyjnym GKB 320S
Z dnia: 30 grudnia 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 89/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji dotyczącej sprzedaży samochodu specjalnego Star 742 SK-1 (śmieciarka) o numerze rejestracyjnym GKB 320S, będącego własnością gminy Ryjewo
Z dnia: 30 grudnia 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 90/13 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2013
Z dnia: 31 grudnia 2013 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 1/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
Z dnia: 14 stycznia 2014 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 2/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014.
Z dnia: 16 stycznia 2014.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Ryjewo.
Z dnia: 20 stycznia 2014 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 4/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
Z dnia: 23 stycznia 2014 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 lutego 2014 roku.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 5/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
Z dnia: 28 stycznia 2014
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 6/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
Z dnia: 31 stycznia 2014 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 7/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
Z dnia: 7 lutego 2014 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 8/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
Z dnia: 7 lutego 2014 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
Z dnia: 7 lutego 2014
Data wejścia w życie: podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 10/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy
Z dnia: 7 lutego 2014 r
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 11/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
Z dnia: 10 lutego 2014 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 12/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
Z dnia: 14 lutego 2014 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 13/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne
Z dnia: 20 lutego 2014 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 czerwca 2014 i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 14/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014
Z dnia: 26 lutego 2014 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 15/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
Z dnia: 28 lutego 2014 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 16/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
Z dnia: 7 marca 2014 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 17/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
Z dnia: 17 marca 2014
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 18/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Ryjewo procedur zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 euro dla projektów realizowanych przez Gminę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Z dnia: 19 marca 2014 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 19/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
Z dnia: 28 marca 2014 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 20/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie planu dofinansowania form doskonalenie zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zasady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane na rok 2014
Z dnia: 31 marca 2014 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 21/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
Z dnia: 31 marca 2014 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 22/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
Z dnia: 9 kwietnia 2014 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 23/14 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
Z dnia: 15 kwietnia 2014 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 maja 2014 r.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info