BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
- 2006-2007
Ilość odsłon: 80269

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 16 stycznia 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 2/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminu Ryjewo
Z dnia: 17 stycznia 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 3 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 6 lutego 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z
Z dnia: 6 lutego 2006 r.
Data wejścia w życie: dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 5/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Ryjewo w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawienadania statutów sołectw oraz dodatkowo w jednym z sołectwdokonania wyboru sołtysa (dotyczy Sołectwa Straszewo).
Z dnia: 15 lutego 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 6 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 20 lutego 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 7/2006 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: : w sprawie przekazania przez Gminę Ryjewo w zarząd i administrowanie Zakładowi Budżetowemu „ POMEZANIA ‘’ w Ryjewie składników mienia komunalnego na okres 3 lat .
Z dnia: 23 lutego 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
Z dnia: 9 marca 2006r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 9 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Z dnia: 17 marca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 maja 2006 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 10 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 28 marca 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie spraw objętych problematyką związaną z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.
Z dnia: 30 marca 2006r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 12 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 30 marca 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: : zmian w budżecie gminy na rok 2006 oraz sprostowania Zarządzenia Nr 10/06 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 i Zarządzenia Nr 12/06 Wójta Gminy Ryjewo dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 31 marca 2006 roku
Data wejścia w życie: podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 14 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 21 kwietnia 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 15/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego
Z dnia: 27 kwietnia 2006 roku.
Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 16/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: dnia 27 kwietnia 2006r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZADZENIE NR 17/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Budowę muru oporowego przy ulicy Różanej w Ryjewie.
Z dnia: z dnia 5 maja 2006r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 18 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 12 maja 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZADZENIE NR 19/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Remont ulicy Jana Pawła II w Ryjewie.
Z dnia: 19 maja 2006r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 20 / 2006 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia odpłatności z tytułu usług komunalnych świadczonych
Z dnia: 02 czerwca 2006
Data wejścia w życie: z dniem 1 lipca 2006 roku.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 2 czerwca 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 22 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 19 czerwca 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZADZENIE NR 23/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie
Z dnia: 14 lipca 2006r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZADZENIE NR 24/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Remont świetlicy wiejskiej w Trzcianie
Z dnia: 14 lipca 2006r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 25/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Z dnia: 21 lipca 2006 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZADZENIE NR 26 /06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Remont ulicy Wiejskiej w Ryjewie
Z dnia: 24 lipca 2006r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 27/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w
Z dnia: 24 lipca 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 28 / 06
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 24 lipca 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 29/2006 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: 22 sierpnia 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 30/2006 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: 22 sierpnia 2006r
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 31/2006 r. Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ryjewie
Z dnia: 31 sierpnia 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2006 r.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 30 sierpnia 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 33 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Z dnia: 11 września 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 34/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Remont zabytkowego budynku przedszkola w Ryjewie.”
Z dnia: 22 września 2006 r.

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 35 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo.

Z dnia: 22 września 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 36 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Z dnia: 22 września 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 37/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: 23 września 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 38/ 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: 23 września 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 39 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 29 września 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 40/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 11 października 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 41/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 11 października 2006r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 42/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę trybuny sportowej na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Ryjewie.
Z dnia: 16 października 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 43 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 16 października 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 44/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu wynajęcia (wydzierżawienia) nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 30 października 2006 roku.
Data wejścia w życie: podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 45 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 31 października 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 46 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2007.
Z dnia: 14 listopada 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 47/2006 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 14/2004 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 maja 2004 roku w sprawie zatrudnienia Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.
Z dnia: 14 listopada 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 48 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 15 listopada 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 49/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: : powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości: Watkowice Duże, Watkowice Małe i Klecewko
Z dnia: 27 listopada 2006 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 50 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 27 listopada 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 51 /06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 4 grudnia 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 52/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 4 grudnia 2006r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 53/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 6 grudnia 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 54/06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
Z dnia: 11 grudnia 2006 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 55 /2006 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zatrudnienia Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.
Z dnia: 11 grudnia 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 55 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 15 grudnia 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 56 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 29 grudnia 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 57 / 06 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 29 grudnia 2006 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 1 /07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 4 stycznia 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniuw sposób zwyczajowo przyjęty .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 2/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 4 stycznia 2006r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 3 /07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia przetargu publicznego ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 4 stycznia 2007 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 4/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 4 stycznia 2007r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 5/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Ryjewie.
Z dnia: 10 stycznia 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 6/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 12 stycznia 2007 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 7 /07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 12 stycznia 2007r
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powierzenia prowadzenia niektórych spraw Sekretarzowi Gminy w zakresie czynności zwierzchnika służbowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.
Z dnia: 12 stycznia 2007 r.
Data wejścia w życie: od dnia jego podpisania, przy czym odnosi się do czynności podejmowanych przez pracodawcę (Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie) począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 9/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zwołania zebrań wiejskich (wyborczych) na terenie Gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Ryjewo na kadencję 2007-2010.
Z dnia: 18 stycznia 2007 roku
Data wejścia w życie: od dnia jego podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 10/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 25 stycznia 2007 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 11/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 25 stycznia 2007r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 12 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Z dnia: 29 stycznia 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 maja 2007 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 31 stycznia 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2007 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Z dnia: 31stycznia 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 15 /2007 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 17/04 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 maja 2004 roku oraz Zarządzenia Nr 37/2005 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14 listopada 2005 r.
Z dnia: 25 lutego 2007 roku
Data wejścia w życie: życie z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 16/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Z dnia: 19 lutego 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 17/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę lokalnych oczyszczalni ścieków we wsi Watkowice Duże , Watkowice Małe i Klecewko.
Z dnia: 21 lutego 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na 2007 rok.
Z dnia: 21 lutego 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zbycia ruchomości samochodu specjalnego – strażackiego marki Żuk A15B stanowiący mienie komunalne Gminy Ryjewo w drodze negocjacji.
Z dnia: 22 lutego 2007 roku
Data wejścia w życie: od dnia jego podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 20 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 28 lutego 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 21/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: w sprawie : powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Zastępcy Wójta
Z dnia: 28 luty 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 marca 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji do oceny i odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych dofinansowanych z budżetu Gminy
Z dnia: 12 marca 2007 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: : określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie stanowiących własność Gminy Ryjewo, oraz oddawania w użytkowanie rzeczy ruchomych znajdujących się w tych pomieszczeniach.
Z dnia: 28 marca 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: dnia 30 marca 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 25/07 WÓJTA GMINY RYJEWO
W sprawie: sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok.
Z dnia: 05 kwietnia 2007 roku
Data wejścia w życie: od dnia jego podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 26 /07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 10 kwietnia 2007 roku.
Data wejścia w życie: życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 27/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 10 kwietnia 2007r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 28 /07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ryjewo
Z dnia: 07.05 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 29 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia odpłatności z tytułu usług komunalnych świadczonych przez Zakład Budżetowy „Pomezania” w Ryjewie.
Z dnia: 8 maja 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 czerwca 2007 roku.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 8 maja 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 31/ 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: dokonania zmiany w treści Zarządzenia Nr 21/07 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Zastępcy Wójta Panu Sławomirowi Słupczyńskiemu.
Z dnia: 9 maja 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta do potwierdzania oświadczeń składanych przez właścicieli nieruchomości rolnych .
Z dnia: 10 maja 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 33/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Ryjewo.
Z dnia: 10 maja 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 34 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 18 maja 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 35 /07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 21 maja 2007 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 36 /07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: dnia 21 maja 2007r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 37 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 24 maja 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 38/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację drogi gminnej przy ul. Łąki.
Z dnia: 30 maja 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 39/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 04 czerwca 2007 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 40/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 04 czerwca 2007r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 41 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 4 czerwca 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 42 /07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 36/07 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 21 maja 2007r. dotyczącego zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 13 czerwca 2007r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 43 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 29 czerwca 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: w sprawie określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie Filia "Świetlica Wiejska w Trzcianie".
Z dnia: 2 lipca 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem 2 lipca 2007 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR45/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na remont nawierzchni jezdni przy ulicy Różanej w Ryjewie.
Z dnia: 11.07 2007
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 21/07 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy Zastępcy Wójta Panu Sławomirowi Słupczyńskiemu.
Z dnia: 11 lipca 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

Zarządzenie Nr 47/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania zespołu powypadkowego do spraw zbadania okoliczności wypadku członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryjewie.
Z dnia: 25 lipca 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 48/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 600.000,00 złotych na bieżące wydatki Gminy Ryjewo.
Z dnia: 13 sierpnia 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 49 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 13 sierpnia 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy Ryjewo Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2007 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Z dnia: 20 sierpnia 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 51 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 20 sierpnia 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 52 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 13 września 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
Z dnia: 17 września 2007 r.
Data wejścia w życie: obowiązuje od dnia jego podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Ryjewie.
Z dnia: 17 września 2007 roku
Data wejścia w życie: od dnia jego podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 55 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 19 września 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Z dnia: 25 września 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 57 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 27 września 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 58 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 9 października 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 59 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 17 października 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 60 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 31 października 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 61 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2008.
Z dnia: 12 listopada 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZAR Z Ą D Z E N I E NR 62 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 20 listopada 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 63 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok
Z dnia: 28 listopada 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 64 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia odpłatności z tytułu usług komunalnych świadczonych przez Zakład Budżetowy „Pomezania” w Ryjewie.
Z dnia: 4 grudnia 2007 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2008 roku.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 10 grudnia 2007 roku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 66 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 19 grudnia 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 67 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 20 grudnia 2007 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 68 / 07 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Z dnia: 31 grudnia 2007 roku
Data wejścia w życie: w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

ROK 2008


    Więcej...

© 2003 Internet-Info