BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 182498

Gmina Ryjewo , ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, faks 055 2774321.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Rudniki
Numer ogłoszenia: 445656 - 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009

    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ryjewo: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków
na terenie miejscowości Barcice-Benowo.Etap II wieś Benowo.
Numer ogłoszenia: 40444 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010

    Więcej...

Gmina Ryjewo , ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, faks 055 2774321.
Budowa budynku Szkoły Podstawowej dla klas 0-3 z pomieszczeniami dla Gminnej Biblioteki Publicznej przy Zespole Szkół w Ryjewie wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer ogłoszenia: 79278 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ryjewo: Dowóz uczniów do szkół
    Więcej...

Gmina Ryjewo , ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234,faks 055 2774321.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 2.028.000,00 zł
Numer ogłoszenia: 188317 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010

    Więcej...

Gmina Ryjewo , ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, faks 055 2774321
Budowa nawierzchni drogi z płyt YOMB przy ul. Łąki we wsi Ryjewo
Numer ogłoszenia: 260330 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010

    Więcej...

Gmina Ryjewo , ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo, woj. pomorskie, tel. 055 2774234, faks 055 2774321.
Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w miejscowości Straszewo, Rudniki, Mątowskie Pastwiiska. Watkowice Małe wraz z zagospodarowaniem terenu.

Treść w załączniku
    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ryjewo: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Borowy Młyn i
Pułkowice.

Treść w załączniku
    Więcej...

2011
    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ryjewo: Budowa placów zabaw we wsiach Klecewko, Barcice, Benowo
i Trzciano wraz z zagospodarowaniem terenu oraz doposaŜenie placu
zabaw w Ryjewie

    Więcej...

Ryjewo: Wyposażenie dla nowobudowanego budynku Szkoly
Podstawowej dla klas 0-3 z pomieszczeniami dla Gminnej Biblioteki
Publicznej przy Zespole Szkół w Ryjewie.
Numer ogłoszenia: 53498 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Treść w załączniku
    Więcej...

Ryjewo: Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1637579 złotych.
Numer ogłoszenia: 54494 - 2011; data zamieszczenia: 25.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ryjewo: Modernizacja leśnego boiska sportowego i budowa boiska
treningowego wra z wyposażeniem we wsi Ryjewo

Treść w załączniku
    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Dowóz uczniów do szkół
Numer ogłoszenia: 144478 - 2011; data zamieszczenia: 06.06.2011

    Więcej...

ROK 2012
    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ryjewo: Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1695434 złote
Numer ogłoszenia: 62238 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012

    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa parkingu o wymiarach
    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dowóz uczniów do Szkół
Numer ogłoszenia: 156946 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012
    Więcej...

Ryjewo: Budowa parkingu o wymiarach 25,0 x 10,5 m oraz wjazdu na
parking na działce nr.494/10 przy ulicy Lipowej w Ryjewie

    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDZAŻ SAMOCHODU "ŻUK" A151
    Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu usługi "Indywidualizacja w Gminie"
    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZBIÓRKI ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 R.
Treść w załączniku
    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu Indywidualizacja w Gminie Ryjewo
Treść w załaczniku
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
W FORMIE USTNEJ NA ZBYCIE POJAZDU
– SAMOCHÓD „Żuk” typ A 151

Treść w załaczniku
    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZBIÓRKI, TRANSPORTU I
PRZEKAZANIA UPRAWNIONYM PODMIOTOM ODPADÓW Z KOSZY
ULICZNYCH, MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
JEDNOSTEK PODLEGŁYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD
1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R

Treść w załączniku
    Więcej...

ROK 2013
    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na sprzedaż samochodów:
Część 1. Samochodu specjalnego „Scania” 94D (śmieciarka),
Część 2. Samochodu specjalnego „Star” 742 SK-1 (śmieciarka).

    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenia komunikacyjne

    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Dotyczy: II ustnego przetargu nieograniczonego składającego się z dwóch części na sprzedaż samochodów:
1. Samochodu specjalnego „Scania” 94D (śmieciarka),
2. Samochodu specjalnego „Star” 742 SK-1 (śmieciarka).

    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Treść w załączniku
    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Ryjewo oraz zmiana pokrycia dachowego na istniejącym budynku socjalnym.
    Więcej...

Wykonanie prac remontowych i zmiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy w Ryjewie.
    Więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
    Więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów
i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadnosci roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami

    Więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
III ustny przetarg nieograniczony składający się z dwóch części na sprzedaż samochodów "Scania" 94D (śmieciarka) i "Star" 742 SK-1 (śmieciarka)
    Więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - WYBÓR NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. sprzedaży samochodu "Scania" 94D)
    Więcej...

© 2003 Internet-Info