BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 9864

WNOSZENIE SPRAW DO URZĘDU
    Więcej...

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY W RYJEWIE
    Więcej...

PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
    Więcej...

PROCEDURA ORGANIZOWANIA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH NIE BĘDĄCYCH IMPREZAMI MASOWYMI NA TERENIE GMINY RYJEWO.
    Więcej...

INFORMACJA WÓJTA GMINY RYJEWO W SPRAWIE DOSTĘPU DO TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO
    Więcej...

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE TERENU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY RYJEWO PRZEZ WESOŁE MIASTECZKO, CYRK, IMPREZY ROZRYWKOWE*
    Więcej...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
    Więcej...

WNIOSEK O WYDANIE / ZMIANĘ* ZEZWOLENIA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
    Więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH
    Więcej...

WNIOSEK I PROCEDURA : WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
    Więcej...

PROCEDURA WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIU POŻARNICZYM ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPLATY EKWIWALENTU DLA CZLONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY RYJEWO.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info