BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacja o środowisku i jego ochronie
Ilość odsłon: 7513

WNIOSEK ŚRODOWISKOWY
    Więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ryjewo z dnia 05 lipca 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycji celu publicznego.
    Więcej...

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
    Więcej...

D E C Y Z J A o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Straszewo”.
    Więcej...

DECYZJA o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na „Budowie silosu na kiszonkę, rozbudowie obory i płyty gnojowej”.
    Więcej...

P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
    Więcej...

P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
    Więcej...

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWANA KOPALNIA TORFU I PIASKU „JAŁOWIEC I”
    Więcej...

ROK 2013
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycji celu publicznego
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji i zgody na realizację przedsięwzięcia
    Więcej...

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
    Więcej...

POSTANOWIENIA WÓJTA GMINY RYJEWO
    Więcej...

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO
    Więcej...

DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
    Więcej...

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
    Więcej...

INFORMACJA O PODMIOTACH WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI UREGULOWANEJ NA TERENIE GMINY RYJEWO
    Więcej...

INFORMACJA O PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PODMIOTACH ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNE
    Więcej...

INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZDOPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO
    Więcej...

WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.
    Więcej...

2014


    Więcej...

INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY RYJEWO
    Więcej...

INFORMACJA O PODMIOTACH WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ NA TERENIE GMINY RYJEWO
    Więcej...

INFORMACJE ODNOŚNIE GOSPODARKI ODPADAMI
    Więcej...

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYJEWO
    Więcej...

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
    Więcej...

Formularz a) WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
    Więcej...

Formularz c) WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW
    Więcej...

Formularz d) DECYZJE
    Więcej...

Formularz e) POSTANOWIENIA
    Więcej...

Formularz f) POLITYKI, PLANY LUB PROGRAMY
    Więcej...

Formularz g) PROJEKTY POLITYK, STRATEGII, PLANÓW LUB PROGRAMÓW
    Więcej...

Formularz i) RAPORTY
    Więcej...

Formularz q) KONCESJE, POZWOLENIA, ZEZWOLENIA
    Więcej...

Formularz u) SPRAWOZDANIA
    Więcej...

© 2003 Internet-Info