BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
- 2010-2012
Ilość odsłon: 52995

W sprawie: Z A R Z A D Z E N I E Nr 1/2010 WÓJTA GMINY RYJEWO
Z dnia: 12 stycznia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania .
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 2/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Rudniki
Z dnia: 22 stycznia 2010r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 3 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 22 stycznia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 4/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na 2010 rok.
Z dnia: 1 lutego 2010 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 01 lutego 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Urzędnika wyborczego – pełnomocnika do spraw wyborów.
Z dnia: 08 lutego 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 7 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 17 lutego 2010 roku
Data wejścia w życie: dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 8 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Z dnia: 22 lutego 2010 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 czerwca 2010 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 9 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 26 lutego 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: dnia 2 marca 2010 roku.
Data wejścia w życie: dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 11/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 2 marca 2010 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 12/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Barcice – Benowo. Etap II Wieś Benowo…
Z dnia: 4 marca 2010r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 13/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z dnia: 4 marca 2010 roku
Data wejścia w życie: od dnia 1 marca 2010 roku.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 14 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 15 marca 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 15/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Z dnia: 15 marca 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Z dnia: 15 marca 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 17/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę budynku Szkoły Podstawowej dla klas 0-3 z pomieszczeniami dla Gminnej Biblioteki Publicznej przy Zespole Szkół w Ryjewie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Z dnia: 25 marca 2010r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany w treści Zarządzenia Nr 11/2010 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 marca 2010r. dotyczącego zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu ustnego Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 31 marca 2010r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 19 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 31 marca 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 20/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania na terenie Gminy Ryjewo
Z dnia: 6 kwietnia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 07 kwietnia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 22 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 09 kwietnia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 23 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 28 kwietnia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 24/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Ryjewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Z dnia: 4 maja 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 25 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 11 maja 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 26/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 17 maja 2010 roku<
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 27/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
Z dnia: 19 maja 2010 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 28/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 20 maja 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 29/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 26 maja 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 02 czerwca 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 31/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Z dnia: 4 czerwca 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 32/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dwóz uczniów do szkól na terenie Gminy Ryjewo
Z dnia: 10.06.2010r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 33/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 18 czerwca 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 34/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 29 czerwca 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 35/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2010 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Z dnia: 29 czerwca 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 36/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 30 czerwca 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 37/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 30 czerwca 2010 roku
Data wejścia w życie: dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 38/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: <30 czerwca 2010

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 39/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 12 lipca 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Ryjewo W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”
Z dnia: 21 lipca 2010 r.
Data wejścia w życie: dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 41/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 2.028.000 złotych.
Z dnia: 26 lipca 2010r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 42/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2010 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Z dnia: 26 lipca 2010
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 43/ 10 Wójta Gminy Ryjewo zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 26 lipca 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 44/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 30lipca 2010
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 45/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 12 sierpnia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 46 /2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 13 sierpnia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 47/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Z dnia: 13 sierpnia 2010 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 48/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 20 sierpnia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Ryjewo Planu Ewakuacji Ludności, Zwierząt i Mienia II Stopnia Na Wypadek Masowego Zagrożenia.
Z dnia: 31 sierpnia 2010 r.
Data wejścia w życie: od dnia jego podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 50/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 31 sierpnia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 51/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 3 września 2010 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 52/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 3 września 2010 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 53/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę nawierzchni drogi z plyt yomb przy ul. Łąki we wsi Ryjewo.
Z dnia: 7 września 2010r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 54/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 09 września 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 55/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 13 września 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 56/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 20 września 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 57/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 30 września 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 58/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2010 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Z dnia: 12 października 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 59/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę i montaŜ wyposaŜenia placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Straszewo, Rudniki, Mątowskie Pastwiska, Watkowice Małe.
Z dnia: 14 października 2010r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 60/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 18 października 2010 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 61/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 18 października 2010 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 62/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia II przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 18 października 2010 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 63/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Z dnia: 18 października 2010 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 64/2010 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) w sieci teleinformacyjnej (Internet) oraz ustalenia terminów przekazywania informacji i umieszczenia dokumentów w BIP dla gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 października 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 17/2008 z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 października 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 66/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2010 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Z dnia: 28 października 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 67/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 28 października 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 68/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie wdrożenia procedur systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Ryjewo.
Z dnia: 2 listopada 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 69/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
Z dnia: 2 listopada 2010 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 70/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
Z dnia: 5 listopada 2010 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 71/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie wdrożenia procedur systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Ryjewo.
Z dnia: 9 listopada 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 72/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2011 rok.
Z dnia: 12 listopada 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 73/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2011-2024.
Z dnia: 12 listopada 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 74 /2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Z dnia: 15 listopada 2010 roku
Data wejścia w życie: od dnia 15 listopada 2010 roku.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 75 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 15 listopada 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 76/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oudzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Borowy Młyn i Pułkowice
Z dnia: 18 listopada 2010r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 77 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 18 listopada 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 78/2010 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryjewo
Z dnia: 24 listopada 2010 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 79/09 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 24 listopada 2010 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 80/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2010 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Z dnia: 29 listopada 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 81 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 30 listopada 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 82/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 07 grudnia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 83 /10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 17 grudnia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 84/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia odpłatności z tytułu usług komunalnych świadczonych przez Zakład Budżetowy „Pomezania” w Ryjewie.
Z dnia: 22 grudnia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2010 r.w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie.
Z dnia: 27 grudnia 2010 r.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 86/ 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 27 grudnia 2010
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 87/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryjewo.
Z dnia: 27 grudnia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 88/10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zwołania zebrań wiejskich (wyborczych) na terenie Gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Ryjewo na kadencję 2011-2014.
Z dnia: 30 grudnia 2010 roku
Data wejścia w życie: dnia jego podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89 / 10 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Z dnia: 31 grudnia 2010 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie:

ROK 2011

>
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 1/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 87/10 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryjewo.
Z dnia: 4 stycznia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 2/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/10 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich (wyborczych) na terenie Gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Ryjewo na kadencję 2011-2014.
Z dnia: 06 stycznia 2011 roku
Data wejścia w życie: od dnia jego podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 3/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 87/10 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryjewo.
Z dnia: 14 stycznia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 4 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w gminy na rok 2011.
Z dnia: 20 stycznia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 5/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie.
Z dnia: 28 stycznia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 lutego 2011 roku.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 6/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie przeprowadzenia częściowego skontrum zdawczo-odbiorczego księgozbioru oraz inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej wyposażenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.
Z dnia: 1 lutego 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 7 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 01 lutego 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 14 lutego 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 9 /11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Z dnia: 28 lutego 2011 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 czerwca 2011 r. i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 10 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 28 lutego 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 11 /2011 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Z dnia: 1marca 2011 roku
Data wejścia w życie: od dnia 1marca 2011 roku.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 12/2011 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Z dnia: 1 marca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: Zarzadzenie Nr 13 /11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadan poytku publicznego na 2011 rok.
Z dnia: 9 marca 2011 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjecia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 14/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę placów zabaw we wsiach Klecewko, Barcice, Benowo i Trzcino wraz z zagospodarowaniem terenu oraz doposażenie placu zabaw w Ryjewie
Z dnia: 11 marca 2011r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 15 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 11 marca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 16/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany w treści zarządzenia Nr 9/11 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2011r. dotyczącego zmiany daty wejścia w życie zarządzenia.
Z dnia: 18 marca 2011r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 17 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 23 marca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 18/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w niektórych obiektach stanowiących mienie komunalne: Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie oraz jego Filiach: Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie i Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach.
Z dnia: 30 marca 2011 roku
Data wejścia w życie: od dnia 1 kwietnia 2011 roku.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 19 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 31 marca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 20/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Z dnia: 31 marca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 21/11 Wójt Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.637.579,- złotych
Z dnia: 8 kwietnia 2011r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 22/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę wyposażenie nowo budowanego budynku Szkoły Podstawowej dla klas 0-3 z pomieszczeniami dla Gminnej Biblioteki Publicznej przy Zespole Szkół w Ryjewie.
Z dnia: 21 kwietnia 2011r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 23/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie pełnomocnictwa do składania wniosku o dofinansowanie w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do podpisywania oraz do podpisywania
Z dnia: 21 kwietnia 2011 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 26 kwietnia 2011r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 25 / 11 Wójta Gminy Ryjewo
Z dnia: 09 maja 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 26 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 17 maja 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 27 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 30 maja 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 17/2008 z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych gminy Ryjewo.
Z dnia: 1 czerwca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 29/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno – rozrywkowe na sprzedaż w okresie trwania imprez kulturalno – rozrywkowej pod nazwą „Dni Ryjewa” odbywających się w dniach od 24 do 26 czerwca 2011 roku.
Z dnia: 10 czerwca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30 / 11 Wójt Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 10 czerwca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 31 /11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dowóz uczniów do szkół.
Z dnia: 16 czerwca 2011r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 22 czerwca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 33 /11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację leśnego boiska sportowego i budowę boiska treningowego wraz z wyposażeniem we wsi Ryjewo
Z dnia: 27 czerwca 2011r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 34 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 29 czerwca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania komisji konkursowej i przyjęcia regulaminu konkursu nawyłonienie podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne w budynku naleŜącym do zasobu mienia komunalnego Gminy Ryjewo znajdującego się na działce nr 392 o 0,1898 ha położonej w Ryjewie przy ul. Grunwaldzkiej 56.
Z dnia: 11 lipca 2011 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 36 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 11 lipca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 37/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 18/11 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 20011r. w sprawie określenia warunków i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania pomieszczeń w niektórych obiektach stanowiących mienie komunalne: Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie oraz jego Filiach: Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie i Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach.
Z dnia: 11 lipca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ryjewie w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Ryjewie i Gimnazjum w Ryjewie (posiadające oddziały sportowe).
Z dnia: 15 lipca 2011r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie.
Z dnia: 15 lipca 2011 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 40 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 15 lipca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 41 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 27 lipca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 42 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 29 lipca 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43 / 11 w sprawie zmian w budżecie
Z dnia: 3 sierpnia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 44/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Ryjewie i jednostkach organizacyjnych Gminy Ryjewo oraz zasad jej koordynacji.
Z dnia: 04 sierpnia 2011 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 45/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Z dnia: 05 sierpnia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZADZENIE Nr 46/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podreczników dla uczniów w ramach Rzadowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”
Z dnia: 09 sierpnia 2011 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 47 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 22 sierpnia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZADZENIE NR 48/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ryjewie
Z dnia: 26 sierpnia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZADZENIE NR 49/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Straszewie
Z dnia: 26 sierpnia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 50 /2011 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 26 sierpnia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 51 /2011 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 26 sierpnia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Władysława Demskiego w Straszewie.
Z dnia: 31 sierpnia 2011 roku
Data wejścia w życie: dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 53 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 31 sierpnia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 54 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 09 września 2011 roku
Data wejścia w życie: dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 55/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej oraz powołaniaoperatorów obwodowych komisji wyborczych.
Z dnia: 12 września 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 56 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 12 września 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 57/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Ryjewo dlaprzeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
Z dnia: 19 września 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 58/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści załącznika do Zarządzenia Nr 57/11 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
Z dnia: 19 września 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 51/2011 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 26 sierpnia 2011r. dotyczącego zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 26 września 2011r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZADZENIE NR 60 /11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalania jej zadan i trybu pracy
Z dnia: 26 września
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 61 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 29 września 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 62 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 30 września 2011 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 63 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 06 października 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 64 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 11 października 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 65/11Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniujacej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ryjewo dla najlepszych uczniów i studentów..
Z dnia: 12 pazdziernika 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 66/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 87/10 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryjewo.
Z dnia: 13 października 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 67/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie procedury wydawania decyzji dotyczącej przeprowadzenia zbiórki publicznej.
Z dnia: 13 października 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 68/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Ryjewie
Z dnia: 17 października 2011 roku
Data wejścia w życie: życie z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 69 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 18 października 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 70 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 19 października 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 71/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 66/11 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 października 2011 roku sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 87/10 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ryjewo.
Z dnia: 24 października 2011 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 72 /11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: przekazania przez Gminę Ryjewo w zarząd i administrowanie Zakładowi Budżetowemu „Pomezania” w Ryjewie składników mienia komunalnego na okres 3 lat.
Z dnia: 31 października 2011 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 73 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 31 października 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 74 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 31 października 2011 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 75/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2012 rok.
Z dnia: 10 listopada 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 76/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024.
Z dnia: 10 listopada 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 77 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 15 listopada 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 78 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 21 listopada 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 79 /11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie procedury organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Ryjewo nie będących imprezami masowymi.
Z dnia: 23 listopada 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 80 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 30 listopada 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 81 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 06 grudnia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 82 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 19 grudnia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 83 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 21 grudnia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 84 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 22 grudnia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 85/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia odpłatności z tytułu usług komunalnych świadczonych przez Zakład Budżetowy „Pomezania” w Ryjewie w 2012 roku.
Z dnia: 28 grudnia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 86 / 11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Z dnia: 29 grudnia 2011 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 87/11 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zlecenia organizacji pieczy zastępczej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
Z dnia: 30 grudnia 2011 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 04 stycznia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 2/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania zespołu powypadkowego do spraw zbadania okoliczności wypadku członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Benowie.
Z dnia: 4 stycznia 2012 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 3/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 18 stycznia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 4/12 Wójta Gminy w sprawie zmian zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 24 stycznia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 26 stycznia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 6/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 31 stycznia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie NR 7/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryjewie.
Z dnia: 1 lutego 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 lutego 2012 roku.
    Więcej...

W sprawie: ZARZADZENIE Nr 8/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadan pożytku publicznego na 2012 rok.
Z dnia: 13 lutego 2012 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjecia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 9/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego.
Z dnia: 15 lutego 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 10/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmiany numeru zarządzenia Nr 79/09 z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 16 lutego 2012r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 11 /12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Z dnia: 16 lutego 2012 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 czerwca 2012 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 12/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania operatora obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Barcicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w dniu 26 lutego 2012 roku.
Z dnia: 16 lutego 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 17 lutego 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 14 / 12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 23 lutego 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 16/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 01 marca 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 17/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Z dnia: 6 marca 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 18/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 12 marca 2012 roku
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 19/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania zespołu powypadkowego do spraw zbadania okoliczności wypadku członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryjewie .
Z dnia: 12 marca 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 20/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu bankowego.
Z dnia: 14 marca 2012r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 21/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 17/11 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Z dnia: 19 marca 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenia Nr22/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zatwierdzenia treści regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Z dnia: 22 marca 2012 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 23/12 Wojta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 22 marca 2012 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 30 marca 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 25/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: z dnia 30 marca 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZADZENIE NR 26/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gmine Ryjewo, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wysze i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalnosci i formy kształcenia, na które dofinansowanie moe byc przyznawane na rok 2012.
Z dnia: 30 marca 2012
Data wejścia w życie: dniem podjecia z moca obowiazujaca od dnia 01 stycznia 2012 r
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 27/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 11 kwietnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 28 /12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie prowadzenia w Urzędzie Gminy w Ryjewie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych metryki sprawy w postępowaniu administracyjnym oraz postępowaniu podatkowym.
Z dnia: 11 kwietnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 29/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 18 kwietnia 2012 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 23 kwietnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 31/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia Regulaminu (zawierającego wzór umowy, protokołu i dowodu zwrotu sprzętu wodnego) oraz ustalenia wysokości stawek opłat za opóźnienia w zwrocie sprzętu i ustalenia wysokości opłat za uszkodzenie wypożyczonego sprzętu wodnego.
Z dnia: 24 kwietnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 30 kwietnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 33/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia upoważnień dla pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie
Z dnia: 2 maja 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 34/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę parkingu o wymiarach 25,0 x 10,5 m oraz wjazdu na parking na działce nr. 494/10 przy ulicy Lipowej w Ryjewie.
Z dnia: 07 maja 2012r.r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 35/12 Wójta Gminy Ryjewo zmieniające zarządzenie nr 31/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu (zawierającego wzór umowy, protokołu i dowodu zwrotu sprzętu wodnego) oraz ustalenia wysokości stawek opłat za opóźnienia w zwrocie sprzętu i ustalenia wysokości opłat za uszkodzenie wypożyczonego sprzętu wodnego.
Z dnia: 07 maja 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia     Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 36/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Ryjewo do prowadzenia w imieniu Wójta Gmin Ryjewo określonych spraw gminy.
Z dnia: 8 maja 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 37/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Ryjewo do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Ryjewo określonych spraw gminy.
Z dnia: dnia 8 maja 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 38/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy.
Z dnia: 14 maja 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 39/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 33/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnień dla pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie
Z dnia: 16 maja 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 40/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 16 maja 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 41/2012 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Ryjewo pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. Władysława Demskiego w Straszewie, do działania jednoosobowo w imieniu Szkoły Podstawowej w Straszewie.
Z dnia: 23 maja 2012 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 42/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dowóz uczniów do szkół
Z dnia: dnia 25 maja 2012r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 43/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 29 maja 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 44/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach i sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Ryjewo
Z dnia: 29maja 2012 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i urządzeń eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryjewo.
Z dnia: 29 maja 2012 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

W sprawie: ZARZADZENIE Nr 46/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Gminy Ryjewo .
Z dnia: 31 maja 2012
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 47/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 33/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnień dla pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie oraz w Zarządzeniu Nr 39/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 33/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnień dla pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie.
Z dnia: 31 maja 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 48/12 Wójta Gminy Ryjewo 04 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 04 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 49/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy.
Z dnia: 12 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZADZENIE Nr 50/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Ryjewie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy.
Z dnia: 22 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 51/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Ryjewo pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ryjewie do działania jednoosobowo w imieniu Zespołu Szkól w Ryjewie oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do działania jednoosobowo w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
Z dnia: 22 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 52/12 Wójta Gminy w Ryjewie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: <27 czerwca 2012 roku

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 53/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 29 czerwca 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 54/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem z Kierownikiem Zakładu Budżetowego „Pomezania”.
Z dnia: 02 lipca 2012 r.
Data wejścia w życie: z dniem jego podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 55/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 56/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 16 lipca 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 57/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 30 lipca 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZADZENIE Nr 58/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego.
Z dnia: 2 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 59/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę parkingu o wymiarach 25,0 x 10,5 m oraz wjazdu na parking na działce nr. 494/10 przy ulicy Lipowej w Ryjewie.
Z dnia: 06 sierpnia 2012 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 60/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 10 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZADZENIE Nr 61/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podreczników dla uczniów w ramach Rzadowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”
Z dnia: 21 sierpnia 2012 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 62/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 22 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 63/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 28 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 64/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 31 sierpnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 06 września 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 66/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 27 września 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 67/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: z dnia 05 października 2012 roku
Data wejścia w życie: dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 68/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 05 października 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 69/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Jałowiec w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Jałowiec.
Z dnia: 5 października 2012 roku
Data wejścia w życie: od dnia jego podpisania.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 70/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu nieograniczonego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dot. sprzedaży samochodu „Żuk” A151
Z dnia: 15 października 2012r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 71/12 Wójta Gminy Ryjewo sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. sprzedaży samochodu „Żuk” A151
Z dnia: 15 października 2012r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 72/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 15 października 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 73/12 Wójta Gminy Ryjewo Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 18 października 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE Nr 74/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2012-2024.
Z dnia: 18 października 2012 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 75/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 22 października 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 76/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: z dnia 31 października 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 77/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 14 listopada 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 78/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013 - 2024.
Z dnia: 14 listopada 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 79/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2013 rok.
Z dnia: 14 listopada 2012 roku
Data wejścia w życie: treść w załączniku
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 80/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 21 listopada 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 81/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców i dostawców warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień w ramach projektu: „Indywidualizacja w Gminie Ryjewo” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Z dnia: 28 listopada 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 82/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia związanego ze świadczeniem usług w zakresie zbiórki odpadów selektywnych z terenu gminy Ryjewo w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.
Z dnia: 28 listopada 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 83/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 30 listopada 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Zarządzenie Nr 84/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zbycia pojazdu będącego własnością Gminy Ryjewo
Z dnia: 04 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 85/12 Wójta Gminy Ryjewo 04 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 04 grudnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 86/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 84/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zbycia pojazdu będącego własnością Gminy Ryjewo
Z dnia: 6 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 87/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie systemowym „Indywidualizacja w Gminie Ryjewo” oraz formularzy związanych z procesem rekrutacji.
Z dnia: 06 grudnia 2012 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 88/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 10 grudnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 12 grudnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

W sprawie: ZARZĄDZENIE NR 90/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. „Świadczenia usług w zakresie zbiórki, transportu i przekazania uprawnionym podmiotom odpadów z koszy ulicznych, miejsc publicznych oraz odpadów komunalnych z jednostek podległych na terenie Gminy Ryjewo w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. ”
Z dnia: 17 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 91/12 Wójta Gminy Ryjewo w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 20 grudnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.

    Więcej...

W sprawie: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 92/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
Z dnia: 31 grudnia 2012 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info