BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
- 2007-2010
Ilość odsłon: 12777

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 17 września 2007 r.
w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

    Więcej...

Zarządzenie Nr 56/07
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

    Więcej...

S K Ł A D Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Ryjewo.
    Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU SPISÓW
    Więcej...

INFORMACJA
    Więcej...

2008


    Więcej...

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 15 kwietnia 2008 r.

    Więcej...

2009


    Więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 12 marca 2009 roku

    Więcej...

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie obwodów głosowania

    Więcej...

Zarządzenie Nr 15/09
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 11 maja 2009 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo
dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

    Więcej...

SKŁADY OSOBOWE
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

    Więcej...

2010


    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 24/2010
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 4 maja 2010 roku
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Ryjewo miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych.

    Więcej...

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 27/10
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 31/2010
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 4 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Ryjewo
dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 35/2010
Wójta Gminy Ryjewo
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2010 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 4
czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w Gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

    Więcej...

© 2003 Internet-Info