BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
- 2002-2006
Ilość odsłon: 195244

Uchwała Nr I/1/02
Z dnia: 18 listopada 2002 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr I/2/02
Z dnia: 18 listopada 2002 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała nr I/3/02
Z dnia: 18 listopada 2002 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr I/4/02
Z dnia: 18 listopada 2002 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr II/5/02
Z dnia: 11 grudnia 2002
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy
    Więcej...

Uchwała Nr II/6/02
Z dnia: 11 grudnia 2002
Wydane przez: Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy
    Więcej...

Uchwała Nr II/7/02
Z dnia: z dnia 11 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Ryjewo Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego przy czym ma zastosowanie do zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w roku 2003
    Więcej...

Uchwała Nr II/8/02
Z dnia: z dnia 11 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego przy czym ma zastosowanie do zobowiązań podatkowych w podatku od posiadania psów w roku 2003
    Więcej...

Uchwała Nr II/10/02
Z dnia: 11 grudnia 2002
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy, zaś obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/11/02
Z dnia: 11 grudnia 2002
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego przy czym dotyczy roku budżetowego 2002
    Więcej...

Uchwała Nr II/12/02
Z dnia: 18 listopada 2002 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr II/13/02
Z dnia: 11 grudnia 2002
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób miejscowo przyjęty
    Więcej...

Uchwała Nr II/14/02
Z dnia: 11 grudnia 2002
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2003 roku
    Więcej...

Uchwała Nr II/15/02
Z dnia: 11 grudnia 2002
Wydane przez: Radę Gminy w Ryjewie
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr II/16/02
Z dnia: 11 grudnia 2002
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2003 r.
    Więcej...

Uchwała Nr II/17/02
Z dnia: 11 grudnia 2002
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2003 r.
    Więcej...

Uchwała NrIII/18/03
Z dnia: 5 lutego 2003r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia przy czym dotyczy wynagrodzenia począwszy od dnia 1 stycznia 2003 roku
    Więcej...

Uchwała NrIII/19/03
Z dnia: 5 lutego 2003r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr III/20/03
Z dnia: 5 lutego 2003r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr III/21/03
Z dnia: z dnia 5 lutego 2003 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy
    Więcej...

Uchwała Nr III/22/03
Z dnia: 5 lutego 2003r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr III/23/03
Z dnia: 5 lutego 2003r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr III/24/03
Z dnia: 5 lutego 2003r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr III/25/03
Z dnia: 5 lutego 2003r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr IV/26/03
Z dnia: 12 marca 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr IV/27/03
Z dnia: 12 marca 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr IV/28/03
Z dnia: 12 marca 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego przy czym wynagrodzenie za inkaso określone tą uchwałą dotyczy zobowiązań podatkowych począwszy od terminu płatności drugiej raty zobowiązań podatkowych pobieranych w roku 2003
    Więcej...

Uchwała Nr IV/29/03
Z dnia: 12 marca 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr IV/30/03
Z dnia: 12 marca 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr V/31/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr V/32/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr V/33/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr V/34/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiegoprzy czym dotyczy roku budżetowego 2003
    Więcej...

Uchwała Nr V/35/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr V/36/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr V/37/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy w Ryjewie
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr V /38/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr V/39/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Ryjewo Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr V/40/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr V/41/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwycajowo przyjęty na terenie gminy
    Więcej...

Uchwała Nr V/42/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr V/43/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr V/44/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr V/45/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr V/46/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr V/47/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr V/48/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 rokuj
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr V/49/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr V/50/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr V/51/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr V/52/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr V/53/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr V/54/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr V/55/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr V/56/03
Z dnia: 23 kwietnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr VI/57/03
Z dnia: 28 maja 2003 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego przy czym dotyczy roku budżetowego 2003
    Więcej...

Uchwała Nr VI/58/03
Z dnia: 28 maja 2003 roku
Wydane przez: Ryjewo Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VI/59/03
Z dnia: 28 maja 2003 roku
Wydane przez: Ryjewo Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VII/60/03
Z dnia: 25 czerwca 2003
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwea Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA NrVII/61/03
Z dnia: 25 czerwca 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VII /62/03
Z dnia: 25 czerwca 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2003
    Więcej...

Uchwała Nr VII/63/03
Z dnia: 25 czerwca 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VII/64/03
Z dnia: 25 czerwca 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała NrVII/65/03
Z dnia: 25 czerwca 2003 roku
Wydane przez: Ryjewo Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia przy czym podlega ona ogłoszeniu w spośob zwyczajowo przyjęty na terenie gminy
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/66/03
Z dnia: 23 lipca 2003 r
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr VIII/67/03
Z dnia: 23 lipca 2003 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego przy czym dotyczy roku budżetowego 2003
    Więcej...

Uchwała NrIX/ 68/03
Z dnia: 3 września 2003
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
    Więcej...

Uchwała Nr IX/69/03
Z dnia: 3 września 2003
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego przy czym dotyczy roku budżetowego 2003
    Więcej...

Uchwała Nr IX70/03
Z dnia: 3 września 2003
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr IX/71/03
Z dnia: 3 września 2003
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr IX/72/03
Z dnia: 3 września 2003r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr IX73/03
Z dnia: 3 września 2003r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr IX/74/03
Z dnia: 3 września 2003r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr IX/75/03
Z dnia: 3 września 2003
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

Uchwała Nr IX/76/03
Z dnia: 3 września 2003 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr IX/77/03
Z dnia: 3 września 2003 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała NrIX/ 78/03
Z dnia: 3 września 2003 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr X/ 79/03
Z dnia: 30 września 2003r.
Wydane przez: Radę Gminy
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego przy czym dotyczy roku budżetowego 2003
    Więcej...

Uchwała Nr X/ 80/03
Z dnia: 30 września 2003r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Uchwała NrXI/ 81/03
Z dnia: 29 października 2003
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: od 1 stycznia 2004 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczjowo przyjęty na terenie Gminy
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/82/03
Z dnia: 29 października 2003
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2003
    Więcej...

Uchwała Nr XI/ 83/ 03
Z dnia: 29 października 2003
Wydane przez: Radę Gminy
Data wejścia w życie: w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XI/84/03
Z dnia: 29 października 2003
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XII/85/03
Z dnia: 4 grudnia 2003
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie oraz w miejscach publicznych na terenie gminy Ryjewo i ma zastosowanie do zobowiązań podatkowych w podatku rolnym w roku 2004.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/86/03
Z dnia: 4 grudnia 2003
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego , przy czym ma zastosowanie do zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w roku 2004
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/87/03
Z dnia: 4 grudnia 2003
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym ma zastosowanie do zobowiązań podatkowych w podatku od posiadania psów w roku 2004.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/88/03
Z dnia: 4 grudnia 2003
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2004 oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy
    Więcej...

Uchwała Nr XII/89/03
Z dnia: 4 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/90/03
Z dnia: 4 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/91/03
Z dnia: 4 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/92/03
Z dnia: 4 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

Uchwała Nr XII / 93 / 03
Z dnia: 4 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo
    Więcej...

Uchwała Nr XII / 94 / 03
Z dnia: 4 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym obowiązuje począwszy od roku 2004 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/95/03
Z dnia: 4 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2003.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/96/03
Z dnia: 4 grudnia 2003 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XII/97/03
Z dnia: 4 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XII/ 98 / 03
Z dnia: 4 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XII/99/03
Z dnia: 4 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII / 100 /03
Z dnia: dnia 30 grudnia2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2003.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/101/03
Z dnia: 30 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2004 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/102/03
Z dnia: dnia 30 grudnia 2003 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/103/03
Z dnia: 30 grudnia 2003 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/104/03
Z dnia: 30 grudnia 2003 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób miejscowo przyjęty
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII/105/03
Z dnia: dnia 30 grudnia 2003 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/106/04
Z dnia: z dnia 3 lutego 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA XIV/107/04
Z dnia: 3 lutego 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/108/04
Z dnia: 3 lutego 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/109/04
Z dnia: dnia 3 lutego 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/110/04
Z dnia: 3 lutego 2004 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIV/111/04
Z dnia: 3 lutego 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/112/04
W sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2004
Z dnia: 31 marca 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

Uchwała Nr XV/113/04
W sprawie: przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie
Z dnia: 31 marca 2004r
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-dowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2004 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr XV/114/04
W sprawie: przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie
Z dnia: 31 marca 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-dowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2004 ro-ku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/115/04
W sprawie:: zamiany nieruchomości położonych w Ryjewie
Z dnia: 31 marca 2004 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/116/04
W sprawie:zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy
Z dnia: 31 marca 2004 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/117/04
W sprawie:utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej
Z dnia: 31 marca 2004 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: Uchwała przekazywana jest niezwłocznie Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/118/04
W sprawie:wskazania banku prowadzącego obsługę bankową
Z dnia: 31 marca 2004 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XV/119/04
W sprawie: dokonania zmian w uchwale Nr X/80/03 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 września 2003 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr IX/76/03 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 3 września 2003 roku zmieniającą uchwałę Nr XLIII/294/02 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 24 września 2002 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ryjewo na lata 2002-2004”.
Z dnia: 31 marca 2004 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/120/04
W sprawie:wygaśnięcia mandatu radnej Kazimiery Gajos.
Z dnia: 31 marca 2004 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XV/121/04
W sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr IV/30/03 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Ryjewo oraz ustalenia ich zakresu działania i składu osobowego.
Z dnia: 31 marca 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
    Więcej...

Uchwała Nr XVI/122/04
W sprawie:przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ryjewo za 2003 rok
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała NrXVI/123/04
W sprawie:udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała NrXVI/124/04
W sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego wybranego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo.

Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XVI/125/04
W sprawie:zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego (wybranegoz zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnch Gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XVI/126/04
W sprawie :sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ryjewo
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia.
    Więcej...

Uchwała NrXVI/127/04
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym dotyczy wynagrodzenia przysługującego Wójtowi Gminy począwszy od dnia 1 stycznia 2004r.
    Więcej...

Uchwała Nr XVI/128/04
W sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2004
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004
    Więcej...

Uchwała Nr XVI/129/04
dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 maja 2004r
    Więcej...

Uchwała Nr XVI/130/04
W sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Ryjewo upoważnienia do podpisywania w imieniu Gminy Ryjewo porozumienia z Powiatem Kwidzyńskim w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z art. 19 ust.2 ustawy o systemie oświaty
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

Uchwała Nr XVI/131/04
W sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr II/16/02 Rady Gminy Ryjewo z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie diet , zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XVII/132/04
W sprawie:
uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
Z dnia: 31 maja 2004r
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XVII/133/04
W sprawie:uchylenia niektórych uchwał Rady Gminy Ryjewo dotyczących zadań Gminy Ryjewo z zakresu pomocy społecznej.
Z dnia: dnia 31 maja 2004r
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XVII/134/04
W sprawie:określenia zasad w zakresie nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
Z dnia: 31 maja 2004r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo .
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/135/04
W sprawie: nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości stanowiącej część działki nr 370 położonej w Barcicach jako mienia niezbędnego do wykonywania zadań własnych gminy.
Z dnia: dnia 31 maja 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/136/04
W sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: dnia 31 maja 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/137/04
W sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XII/89/03 Rady Gminy Ryjewo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.
Z dnia: 31 maja 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/138/04
W sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne.
Z dnia: 31 maja 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: 1 września 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/139/04
W sprawie:uchylenia uchwały Nr X/80/99 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 27 sierpnia 1999 roku.
Z dnia: 31 maja 2004 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/140/04
W sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo
Z dnia: 31 maja 2004 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/141/04
W sprawie:uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryjewo na lata 2004 – 2010
Z dnia: 31 maja 2004
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/142/04
W sprawie: : uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ryjewona lata 2004-2010.
Z dnia: 31 maja 2004
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVIII / 143 / 04
W sprawie:zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Z dnia: dnia 24 czerwca 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2004.
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/144/04
W sprawie:o przystąpieniu do realizacji Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.
Z dnia: 24 czerwca 2004 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XVIII/145/04
W sprawie:zatwierdzenia długofalowego Planu Rozwoju Wsi Straszewo na lata 2004-2013
Z dnia: 24 czerwca 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym podlega ona ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVIII/146/04
W sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo w roku 2004.”
Z dnia: 24 czerwca 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVIII/147/04
W sprawie: ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Ryjewo.

Z dnia: 24 czerwca 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2004 r
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XVIII/148/04
W sprawie: dokonania zmian do Uchwały Nr XVI/124/04 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego (wybranego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ) w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo.
Z dnia: 24 czerwca 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XVIII/149/04
W sprawie: dokonania zmian do Uchwały Nr XVI/125/04 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego (wybranego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ) w celusfinansowania wydatków inwestycyjnych Gminy Ryjewo.
Z dnia: 24 czerwca 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XIX/150/04 w sprawie : zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowegoz banku krajowego pn. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział Ryjewo ( wybranego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ) w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo.
Z dnia: 26 lipca 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XIX/151/04
W sprawie:zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego pn Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział Ryjewo (wybranego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych Gminy Ryjewo
Z dnia: 26 lipca 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XIX/152/04
W sprawie:zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu na inwestycję w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z banku krajowego pn. Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Gdańsku
Z dnia: 26 lipca 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XX/153 / 04
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2004
Z dnia: 7 września 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2004.
    Więcej...

Uchwała Nr XX/154/04
W sprawie:dokonania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie
Z dnia: dnia 7 września 2004
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2004r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XX/155/04
W sprawie:określenia formy organizacyjno - prawnej publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ryjewo
Z dnia: 7 września 2004 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XX/156/04
W sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy

Z dnia: 7 września 2004 roku
Wydane przez: Ryjewo Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XX/157/04
W sprawie:wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego działki 402
Z dnia: 7 września 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XX/158/04
W sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr IV/30/03 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Ryjewo oraz ustalenia ich zakresu działania i składu osobowego.
Z dnia: 7 września 2004 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA NR XX/159/04
W sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WRZOSOWA” obejmującego teren o powierzchni ok.1,4 ha, położony przy ul. Wrzosowej w Ryjewie.
Z dnia: 7 września 2004 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XX/160/04
W sprawie:
załatwienia skargi z dnia 19 lipca 2004r. na działalność Wójta Gminy Ryjewo
Z dnia: 7 września 2004 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI /161/ 04
W sprawie:zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Z dnia: 27 października 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2004.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI/162/04
W sprawie:zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 27 października 2004 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXI/163/04
W sprawie :ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok budżetowy 2005.
Z dnia: 27 października 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy w Ryjewie
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym obowiązuje począwszy od roku 2005 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI/164/04
W sprawie: uchylenia uchwały Nr XIX/152/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 lipca 2004 roku.
Z dnia: 27 października 2004 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXI/165/04
W sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miejscowości Ryjewo i Jałowiec .
Z dnia: 27 października 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

Uchwała Nr XXI/166/04
W sprawie:upoważnienia przez Radę Gminy Ryjewo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie spraw objętych problematyką związaną z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.
Z dnia: 27 października 2004 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/ 167 /04
W sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
Z dnia: dnia 8 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy w Ryjewie
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego a ponadto podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie oraz w miejscach publicznych na terenie gminy Ryjewo i ma zastosowanie do zo-bowiązań podatkowych w podatku rolnym w roku 2005.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/168/04
W sprawie:podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
Z dnia: dnia 8 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy w Ryjewie
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII / 169 / 04
W sprawie:: stawek podatku od środków transportowych
Z dnia: 8 grudnia 2004 r
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/170/04
W sprawie:stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Z dnia: 8 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/171/04
W sprawie:dokonania zmian w treści uchwały Nr XII/90/03 Rady Gminy Ryjewo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odnieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Z dnia: 8 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/172/04
W sprawie:określenia wysokości opłaty administracyjnej pobieranej za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
Z dnia: 8 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy w Ryjewie
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/173/04
W sprawie:zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Z dnia: 8 grudnia 2004r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/174/04
W sprawie:w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na rok 2005”
Z dnia: 8 grudnia 2004r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: od dnia 1 stycznia 2005r.i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII / 175 / 04
W sprawie : zmiany budżetu gminy na rok 2004
Z dnia: 8 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII / 176 / 04
: dokonania zmian w Uchwale Nr XXI/163/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok budżetowy 2005.
Z dnia: 8 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym obowiązuje począwszy od roku 2005 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII / 177 / 04
W sprawie: : dokonania zmian w Uchwale Nr V/33/03 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Ryjewo oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Z dnia: 8 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/178/04
W sprawie:zasad otrzymywania i wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety przysługującej sołtysom Gminy Ryjewo z tytułu udziału we wszystkich czynnościach związanych z pracą na rzecz Rady Gminy w Ryjewie.
Z dnia: 30 grudnia 2004 rok
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2005 roku, przy czym podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie sołectw.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/179/04
W sprawie:przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ryjewo na lata 2005 - 2008
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/180/04 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ryjewo na lata 2005 - 2008
Z dnia: 30 grudnia 2004 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/181/04 Rady Gminy
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.
Z dnia: 30 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXIII/182/04 Rady Gminy
W sprawie:uchwalenia obowiązującego w 2005 roku Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z dnia: 30 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/ 183 /04 Rady Gminy
W sprawie :zmian w budżecie gminy na rok 2004
Z dnia: 30 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy w Ryjewie
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2004
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/184/04 Rady Gminy
W sprawie:wskazania banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Ryjewo w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku
Z dnia: 30 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2005 roku
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/185/04
W sprawie: ustalenia wykazu wydatków, zamieszczonych w budżecie gminy Ryjewo na 2004 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania poszczególnych wydatków ujętych w tym wykazie.
Z dnia: 30 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób miejscowo przyjęty.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/186/04 Rady Gminy
W sprawie: o przystąpieniu do realizacji programu Odnowy wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.
Z dnia: 30 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXIII/187/04 Rady Gminy
W sprawie zatwierdzenia planu rozwoju wsi Trzciano na lata 2005-2007
Z dnia: 30 grudnia 2004 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/188/05
W sprawie:ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
Z dnia: 2 lutego 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy w Ryjewie
Data wejścia w życie: od dnia 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005r.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIV/189/05
W sprawie :ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Z dnia: 2 lutego 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: od dnia 1 stycznia 2005r
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/190/05
W sprawieustalenia stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Ryjewo.
Z dnia: 2 lutego 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/191/05
W sprawie:: podziału gminy na stałe obwody głosowania
Z dnia: 2 lutego 2005 roku
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/192/05
W sprawie:zmiany Uchwały Nr XXIII/181/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.
Z dnia: 2 lutego 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2005.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/193/05
W sprawie :przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji
Z dnia: 2 lutego 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XXIV/194/05
W sprawie:: dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/150/04 Rady Gminy Ryjewo dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego pn. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział Ryjewo ( wybranego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ) w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo.
Z dnia: 2 lutego 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XXIV/195/05
W sprawie:dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/151/04 Rady Gminy Ryjewo dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego pn. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział Ryjewo ( wybranego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ) w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych Gminy Ryjewo.
Z dnia: 2 lutego 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXV /196 /05
W sprawie:regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Z dnia: 30 marca 2005
Wydane przez: Ryjewo Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/197/05
W sprawie:określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci w szkołach podstawowych oraz w gimnazjum.
Z dnia: 30 marca 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/198/05
W sprawie:określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci w przedszkolach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w 2005r.
Z dnia: 30 marca 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: w życie z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/199/05
W sprawie:określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych (nie będących jednak zobowiązaniami podatkowymi) a nadto udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, jak również ustalenia organu uprawnionego do dokonywania tych czynności.
Z dnia: 30 marca 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/200/05
W sprawie:określenia zakresu i formy przedstawianej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
Z dnia: 30 marca 2005 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy
    Więcej...

UCHWAŁA NRXXV/201/05
W sprawie:udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie na realizację projektu pod nazwą „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w Straszewie w ciągu drogi powiatowej Straszewo – Trzciano”.
Z dnia: 30 marca 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/202/05
W sprawie:zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 30 marca 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2005.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XXV/203/05
W sprawie :zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego ( wybranego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ) w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo.
Z dnia: 30 marca 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/204/05
W sprawie:dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXIII/187/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawiezatwierdzenia planu rozwoju wsi Trzciano na lata 2005-2007
Z dnia: 30 marca 2005
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/205/05
W sprawie:uchylenia Uchwały Nr XVIII/145/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 czerwca 2004 roku w spawie zatwierdzenia długofalowego Planu Rozwoju Wsi Straszewo na lata 2005-2013.
Z dnia: 30 marca 2005
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXV/206/05
W sprawie:zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Straszewo na lata 2005-2013
Z dnia: 30 marca 2005
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXV/207/05
W sprawie:ustalenia dochodów, które mogą być gromadzone na rachunkach dochodów własnych niektórych jednostek budżetowych, tj. szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Ryjewo>
Z dnia: 30 marca 2005
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVI/208/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kwidzyn.
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVI/209/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVI/210/05
W sprawie:udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVI/211/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie :: zmiany Uchwały Nr XXIII/181/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2005.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVI/212/05
W sprawie :wyrażenia przez Radę Gminy w Ryjewie opinii w przedmiocie przedstawionego przez Wojewodę Pomorskiego Projektu Planu Aglomeracji Gminy Ryjewo.
Z dnia: 26 kwietnia 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXVII/213/05
W sprawie:utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 września 2005r.
Z dnia: 22 czerwca 2005r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała NrXXVII/214/05
W sprawie:utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu na dzień 9 października 2005r.
Z dnia: 22 czerwca 2005r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVII/215/05
W sprawie:: przystąpienia Gminy Ryjewo do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kwidzyńskiej „LIWA”.
Z dnia: 22 czerwca 2005 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVII/216/05
W sprawie:: zmiany Uchwały Nr XXIII/181/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.
Z dnia: 22 czerwca 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy w Ryjewie
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2005.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XXVII/217/05
W sprawie:zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego pn. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Ryjewie ( wybranego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ) w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo.
Z dnia: 22 czerwca 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVII/218/05
W sprawie :: sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy w drodze bezprzetargowej.
Z dnia: 22 czerwca 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVII/219/05
W sprawie:sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 22 czerwca 2005 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXVIII/220/05
W sprawie:użyczenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych nieruchomości położonych na terenie gminy Ryjewo, stanowiących gminny zasób nieruchomości.
Z dnia: 31 sierpnia 2005 roku
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 września 2005r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/221/05
W sprawie:dokonania zmiany w treści uchwały Nr XVIII/147/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Ryjewo.
Z dnia: 31 sierpnia 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: dniem 31 sierpnia 2005 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII / 222 / 05
W sprawie:zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 31 sierpnia 2005 roku
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2005.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/223/05
W sprawie :wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo opinii o uznaniu lasów za ochronne
Z dnia: 31 sierpnia 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/224/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:wyrażenia przez Gminę Ryjewo woli kontynuowania finansowania działań objętych Programem pod nazwą „Szkoła marzeń” w latach 2007-2009.
Z dnia: 31 sierpnia 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXVIII/225/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:wyrażenia przez Gminę Ryjewo woli kontynuowania finansowania działań objętych Programem pod nazwą „Szkoła marzeń” w latach 2007-2009.
Z dnia: 31 sierpnia 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIX/226/05
W sprawie:szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne.
Z dnia: 5 października 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: dnia 1 września 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy przyznawania dotacji przedszkolom niepublicznym począwszy od roku szkolnego 2005/2006.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIX / 227 / 05
W sprawie:zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 05 października 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy w Ryjewie
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2005.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIX / 228 / 05
W sprawie:
procedury uchwalania budżetu gminy Ryjewo oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Z dnia: 5 października 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem jej podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIX / 229 /2005
W sprawie:określenia zasad podawania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe.
Z dnia: 5 października 2005 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIX/230/05
W sprawie:
: wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo opinii o uznaniu lasów za ochronne
Z dnia: 5 października 2005 roku
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXIX/231/05
W sprawie:dokonania zmian w Uchwale Nr XXV/207/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia dochodów, które mogą być gromadzone na rachunkach dochodów własnych niektórych jednostek budżetowych, tj. szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.
Z dnia: 05 października 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXX/232/05
w sprawie:przyjęcia do budżetu roku 2005 Gminy Ryjewo po stronie dochodów i wydatków kwoty 22.880 zł na zwiększenie planu finansowego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ryjewie (stanowiącej równowartość 26 % kwoty przyznanej przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie).
Z dnia: 24 października 2005 roku
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXX/233/05 przyjęcia do budżetu roku 2005 Gminy Ryjewo po stronie dochodów iwydatków kwoty 22.880 zł na zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Ks.Władysława Demskiego w Straszewie (stanowiącej równowartość 26 % kwoty przyznanej przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie).
Z dnia: 24 października 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy w Ryjewie
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXX / 234 / 05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 24 października 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2005.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXX /235/ 05 RADY GMINY RYJEWO
W sprawie:: zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryjewo. ( przedłożonego przez Zakład Budżetowy “Pomezania” w Ryjewie).
Z dnia: 24 października 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/236/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:ustalenia przez Radę Gminy Ryjewo wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Z dnia: 30 listopada 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/237/05 Rady Gminy Ryjewo wyrażenia zgody przez Radę Gminy na ustalone przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ryjewo wartości jednego punktu w złotych przy sporządzaniu tabeli punktowych rozpiętości wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników.
Z dnia: 30 listopada 2005 roku
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/238/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzeniaa także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny pondwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Z dnia: 30 listopada 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/239/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Z dnia: 30 listopada 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/240/05
W sprawie:wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Z dnia: 30 listopada 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/241/05
W sprawie:ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatnościi sposobu jego poboru oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Z dnia: dnia 30 listopada 2005
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/242/05
W sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Z dnia: 30 listopada 2005 roku.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 roku.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXI/243/05
W sprawie:ustalenia wzoru informacji podatku od nieruchomości , wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracja na podatek rolny, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek leśny.
Z dnia: 30 listopada 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo, zaś obowiązuje od dnia 01 stycznia 2006 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/244/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 30 listopada 2005 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXI/245/05
W sprawie:ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego „Pomezania” w Ryjewie na rok budżetowy 2006.
Z dnia: 30 listopada 2005 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym obowiązuje począwszy od roku 2006 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI / 246 / 05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 30 listopada 2005 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2005.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/247/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na rok 2006”
Z dnia: 30 listopada 2005 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo przy czym obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/248/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:: zmiany Uchwały Nr XXIX/228/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 października 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Ryjewo oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu .
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/249/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Barcice,Benowo, Borowy Młyn, Jałowiec, Jarzębina, Mątowskie Pastwiska, Pułkowice, Rudniki, Ryjewo, Straszewo, Trzciano i Watkowice w sprawie nadania statutów sołectw.
Z dnia: 30 listopada 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/250/05
W sprawie:w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowych położonych w obrębach geodezyjnych Straszewo i Ryjewo w miejscowościach : Klecewko ,Watkowice Małe, Watkowice i Ryjewo.
Z dnia: 30 listopada 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

Uchwała Nr XXXI/251/05
W sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WRZOSOWA" obejmującego obszar przy ul. Wrzosowej w Ryjewie nr 1 i nr 8
Z dnia: 30 listopada 2995 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXII/252/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXII/253/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:uchwalenia obowiązującego w 2006 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ryjewo
Z dnia: 28 grudnia 2005 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXII/254/05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie :: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 grudnia 2005 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXII /255/ 05 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Z dnia: 28 grudnia 2005 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2005.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXIII/256/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie :ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Ryjewo.
Z dnia: 15 lutego 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIII /257/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie :: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryjewo.
Z dnia: 15 lutego 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIII/258/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie :wyłapywania bezdomnych zwierząt (w szczególności psów i kotów) na terenie Gminy Ryjewo.
Z dnia: 15 lutego 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIII/259/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Ryjewo
Z dnia: 15 lutego 2006 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIII/260/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci w przedszkolach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
Z dnia: 15 lutego 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2006 roku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIII/261/06
W sprawie:sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Ryjewo (obejmującej działki gruntu o numerach : 388, 390/2 i 390/3).
Z dnia: 15 lutego 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIII/262/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Z dnia: 15 lutego 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym dotyczy wynagrodzenia przysługującego Wójtowi Gminy począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIII/263/06 Rady Gminy
W sprawie:zmiany Uchwały Nr XXXII/252/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.
Z dnia: 15 lutego 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2006.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIII/264/06 Rady gminy Ryjewo
W sprawie:zamiaru przystąpienia Gminy Ryjewo do mającej się zawiązać Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ryjewie, której zadaniem będzie realizacja wspólnego przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz przyszłej eksploatacji elektrociepłowni opalanej biopaliwem.
Z dnia: 15 lutego 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIII/265/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie :przyjęcia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji stałych Rady na 2006 rok
Z dnia: 15 lutego 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIV/266/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Ryjewo
Z dnia: 29 marca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIV/267/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Trzciano .
Z dnia: 29 marca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIV /268/ 06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 29 marca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2006.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XXXIV/269/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne.
Z dnia: 29 marca 2006 roku.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia .
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIV/270/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:uchylenia uchwały Nr XXI/166/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2004 r.
Z dnia: 29 marca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIV/271/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:przystąpienia do spółki Zakład Utylizacji i Odpadów sp. z o.o. z siedzibą wGilwie Małej
Z dnia: 29 marca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXV/272/06
W sprawie:: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryjewo za rok 2005.
Z dnia: 26 kwietnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXV/273/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.
Z dnia: 26 kwietnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXV/274/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie :uchwalenia statutów sołectw Gminy Ryjewo.
Z dnia: 26 kwietnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXV/275/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie.
Z dnia: 26 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXV/276/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie: uchwalenia obowiązującego w 2006 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Z dnia: 26 kwietnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXV/277/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie :
podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu dla przeprowadzenia wyboru radnych do Rady Gminy Ryjewo.
Z dnia: 26 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXV/278/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania.
Z dnia: 26 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXV / 279 / 06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Ryjewo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Z dnia: 26 kwietnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXV/280/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:dokonania zmian w treści uchwały Nr XXXIII/262/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy .
Z dnia: 26 kwietnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, przy czym dotyczy wynagrodzenia przysługującego Wójtowi Gminy począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXV /281/ 06 Rady Gminy RyjewoW sprawie:udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie na realizację projektu pod nazwą „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w Straszewie w ciągu drogi powiatowej Straszewo – Trzciano”.
Z dnia: 26 kwietnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXV /282/ 06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie :zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 26 kwietnia 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2006.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVI/283/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXIII/256/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Ryjewo.
Z dnia: 31 maja 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVI/284/06 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie:przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych mienia komunalnego Gminy Ryjewo.
Z dnia: 31 maja 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVI/285/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie włączenia się do działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem w roku 2007 obchodów "Roku Dolnego Powiśla"
Z dnia: 31 maja 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVI/ 286 /06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/252/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 20062005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006..
Z dnia: 31 maja 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2006
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVII /287/06 Rady Gminy Ryjewoz dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: dokonania zmian w uchwale Nr XXXII/209/97 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 1997 w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie.
Z dnia: 29 czerwca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVII/288/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie : dokonania zmian w uchwale Nr XXVI/195/01 Rady Gminy w Ryjewie z dnia 15 lutego 2001 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Ryjewie (w skład którego wchodzą Szkoły z oddziałami sportowymi).
Z dnia: 29 czerwca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia przy czym podlega ogłoszeniu w sposób
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVII/289/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie : dokonania zmian w treści Statutu Szkoły Podstawowej im. ks.Władysława Demskiego w Straszewie.
Z dnia: 29 czerwca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVII/290/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Ryjewo Nr XIII/105/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryjewo
Z dnia: z dnia 29 czerwca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z tym że zapis § 1 pkt 6) niniejszej uchwały wchodzi w życie od kadencji rad gmin następującej po kadencji rad gmin w której niniejsza uchwała zostaje przyjęta
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVII/291/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy Ryjewo.
Z dnia: z dnia 29 czerwca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia .
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XXXVII/292/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego (wybranego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ) w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo.
Z dnia: z dnia 29 czerwca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XXXVII/292/06 Rady Gminy Ryjewoz dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego (wybranego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ) w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo.
Z dnia: z dnia 29 czerwca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVII/293/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: z dnia 29 czerwca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2006.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVII/294/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XXXIII /257/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryjewo.
Z dnia: z dnia 29 czerwca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVII/295/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia przez Radę Gminy Ryjewo upoważnienia Wójtowi Gminy Ryjewo Panu Józefowi Gutowskiemu do zawarcia wstępnego porozumienia (wraz z umocowaniem do podpisania związanych z tym porozumieniem dokumentów) ze Stowarzyszeniem „EKO – Inicjatywa” w Kwidzynie.
Z dnia: z dnia 29 czerwca 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVIII/296/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 6 września 2006 roku w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego.
Z dnia: 6 września 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie i na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie i podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Ryjewo
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVIII/297/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 6 września 2006 roku w sprawie: ustalenia zasad sprawienia pogrzebu
Z dnia: 6 września 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVIII/298/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 6 września 2006 roku w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 6 września 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2006.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVIII/299/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 6 września 2006r.w sprawie : sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 6 września 2006r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXVIII/300/06 Rady Gminy Ryjewo 6 września 2006 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Ryjewo.
Z dnia: 6 września 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXVIII/301/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 6 września 2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Bogusławem Warczakiem radnym Rady Gminy Ryjewo.
Z dnia: 6 września 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/302/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restaura-torskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Z dnia: 18 października 2006 roku
Wydane przez: Rady Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/303/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Ryjewo na lata 2006-2015.
Z dnia: 18 października 2006 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIX/304/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę oraz za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 18 października 2006 roku
Wydane przez: Rada Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIX/305/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ryjewo nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Straszewo w miejscowości: Klecewko.
Z dnia: 18 października 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIX/306/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na rok 2007”
Z dnia: 18 października 2006 r.
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ryjewo przy czym obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/307/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ryjewo na lata 2006 – 2015.
Z dnia: 18 października 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIX/308/06 Rady Gminy Ryjewo 18 października 2006 roku w sprawie : sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 18 października 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem ogłoszenia.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIX/309/06 RADY GMINY RYJEWO w sprawie : zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Ryjewie
Z dnia: 18 października 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

U C H W A Ł A Nr XXXIX/310/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Ryjewo kredytu długoterminowego z banku krajowego pn. Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Gdańsku ( wybranego z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ) w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo.
Z dnia: 18 października 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/311/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXII/252/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.
Z dnia: 18 października 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2006.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXIX / 312 / 06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2006.
Z dnia: 18 października 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przy czym dotyczy roku budżetowego 2006.
    Więcej...

Uchwała Nr XXXIX/313/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/228/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 października 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Ryjewo oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Z dnia: 18 października 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Uchwała Nr XL/314/06 Rady Gminy Ryjewo w sprawie : wyrażenia zgody przez Radę Gminy Ryjewo na wydzierżawienie na okres 15 lat przez Gminę Ryjewo nieruchomości w Benowie po byłej szkole podstawowej Stowarzyszeniu „ Eko - Inicjatywa” z siedzibą w Kwidzynie oraz udzielenia Wójtowi Gminy Ryjewo wytycznych związanych z zawarciem tej umowy.
Z dnia: 27 października 2006 roku
Wydane przez: Radę Gminy Ryjewo
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info