BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Podatki i opłaty
Ilość odsłon: 30043

Uchwała Nr XII/85/2003 Rady Gminy Ryjewo z dnia 4 grudnia 2003 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/86/03 Rady Gminy Ryjewo z dnia 4 grudnia 2003 roku
W sprawie: podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

Uchwała Nr XII/87/03 Rady Gminy Ryjewo z dnia 4 grudnia 2003 roku
W sprawie: stawek podatku od posiadania psów , terminów płatności i sposobu jego poboruw 2004 roku oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
    Więcej...

Uchwała Nr XII/88/03 Rady Gminy Ryjewo z dnia 4 grudnia 2003 roku
W sprawie: podatku od środków transportowych na 2004 rok
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/ 167 /04 z dnia 8 grudnia 2004 roku
w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/168/04 Rady Gminy Ryjewoz dnia 8 grudnia 2004 roku
w sprawie: podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXII / 169 / 04 RADY GMINY RYJEWO z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie : stawek podatku od środków transportowych
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/170/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 grudnia 2004 roku
stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności
i sposobu jego poboru oraz wprowadzenia zwolnień
w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/171/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 grudnia 2004 roku
w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XII/90/03 Rady Gminy
Ryjewo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie poboru od osób
fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
nieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXII/172/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 8 grudnia 2004 roku
w sprawie: określenia wysokości opłaty administracyjnej pobieranej za wypisy i wyrysy z
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/240/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/241/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2005
w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności
i sposobu jego poboru oraz wprowadzenia zwolnień
w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXXI/242/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2005 roku.
w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych .
    Więcej...

Uchwała Nr XXXI/243/05 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie: ustalenia wzoru informacji podatku od nieruchomości , wzoru deklaracji
na podatek od nieruchomości, deklaracja na podatek rolny, informacja w
sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek leśny.
    Więcej...

Uchwała Nr II / 7/ 06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2006 roku.
w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II/8/06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2006 roku
w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych .
    Więcej...

UCHWAŁA Nr II / 9 /06 Rady Gminy Ryjewo z dnia 6 grudnia 2006 roku
w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
    Więcej...

U C H W A ł A Nr VI/35/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2007r.
w sprawie: poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr VII / 48 / 07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.
    Więcej...

Uchwała Nr VII/49/07 Rady Gminy Ryjewo 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w treści załącznika do uchwały Nr VI / 35 / 07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
    Więcej...

U CHWAŁA Nr XIII /90 /07 Rady Gminy Ryjewo
z dnia 26 września 2007r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XIII / 91 /07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2007r.
w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII / 120 / 08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i
informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XVII/ 121 / 08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VI /35/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2007r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr VI /35/07 Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 marca 2007r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od
posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/180/08 Rady Gminy Ryjewo
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oraz realizujące nowe inwestycje na terenie Gminy Ryjewo w ramach pomocy de minimis.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/181/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIII/182/08 Rady Gminy Ryjewo w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/91/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 września 2007 r w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2008r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .

    Więcej...

UCHWAŁA Nr XXIV/190/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr XLVII/332/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

2011 - 2014


    Więcej...

UCHWAŁA NR IV/27/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XLVII /332/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
    Więcej...

UCHWAŁA NR IV/28/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXI/196/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXI/197/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXI/198/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
    Więcej...

© 2003 Internet-Info