BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Plany, Programy , Strategie
Ilość odsłon: 4789

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RYJEWO
    Więcej...

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2010-2015
    Więcej...

Program Współpracy Gminy Ryjewo
    Więcej...

PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY RYJEWO NA ROK 2012.
    Więcej...

Wieloletni Program Współpracy Gminy Ryjewo na lata 2012-2015 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo
    Więcej...

Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ryjewo ze środków budżetowych Gminy Ryjewo.
    Więcej...

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryjewo na 2012 rok.
    Więcej...

PROGRAM ROZWIĄZYWANIA UZALEŻNIEŃ DLA GMINY RYJEWO NA ROK 2013.
    Więcej...

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RYJEWO NA 2013 ROK.
    Więcej...

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY RYJEWO NA LATA 2013-2032
    Więcej...

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ryjewo na rok 2014
    Więcej...

Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Ryjewo na rok 2014
    Więcej...

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014 - 2020
    Więcej...

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RYJEWO NA ROK 2014 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI, PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY RYJEWO
    Więcej...

© 2003 Internet-Info