BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
- 2008-2009
Ilość odsłon: 50079

Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: dokonania zmiany w treści Zarządzenia Nr 53/07 z dnia 17 września 2007 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
Z dnia: 3 stycznia 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 2 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 7 stycznia 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 3 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 25 stycznia 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 4/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na 2008 rok.
Z dnia: 31 stycznia 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 5/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów do szkół .
Z dnia: 06 lutego 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 6 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 8 lutego 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 7 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Z dnia: 25 lutego 2008 r.
Data wejścia w życie: w życie z dniem 1 czerwca 2008 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 8/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ryjewo .
Z dnia: 13 marca 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 9/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Z dnia: 13 marca 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 10 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 13 marca 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 11 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: dnia 31 marca 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 12 / 08 Wojta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 31 marca 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 13 /08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z przejęciem do zasobu mienia komunalnego gminy działek stanowiących własność Skarbu Państwa
Z dnia: 1 kwietnia 2008 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 14 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 9 kwietnia 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 15/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Modernizację ujęcia wody w Ryjewie”
Z dnia: 28.04.2008r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 16/ 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 30 kwietnia 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego przez jednostki ochotnicze straże pożarne gminy Ryjewo.
Z dnia: 5 maja 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: dokonania zmiany w treści Zarządzenia Nr 53/07 z dnia 17 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
Z dnia: 14 maja 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 19/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.045.500,00 zł.
Z dnia: z dnia 14 maja 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 20 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 14 maja 2008 rokuK
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 21/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Karosację samochodu pożarniczego Star 266 dla OSP Ryjewo”.
Z dnia: 02.06.2008r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 22/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Z dnia: 2 czerwca 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 23/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryjewo.
Z dnia: 16.06.2008r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24 / 08 Wójta Gminy Rykjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 18 czerwca 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 25/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 24 czerwca 2008 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 26 /08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 24 czerwca 2008r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie gminy Ryjewo kategorii drogi powiatowej i jednoczesnego zaliczenia ich do kategorii drogi gminnej.
Z dnia: 27 czerwca 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 28/ 08 WÓJTA GMINY RYJEWO
W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Z dnia: 30 czerwca 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 29 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 30 czerwca 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 30/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę nawierzchni drogi z płyt yomb we wsi Benowo
Z dnia: 30.06.2008r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 31/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont pokrycia dachowego na budynku górnym Szkoły Podstawowej w Straszewie.
Z dnia: 30.06.2008r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: dokonania zmiany w treści Zarządzenia Nr 53/07 z dnia 17 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
Z dnia: 18 lipca 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania .
    Więcej...

Zarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu nieograniczonego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dot. sprzedaży autobusu szkolnego „Autosan” H6-10.03S stanowiącego mienie komunalne Gminy Ryjewo.

Z dnia: 22 lipca 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 34/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. sprzedaży autobusu „Autosan” H6-10.03 S oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej..
Z dnia: 22 lipca 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 35/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.
Z dnia: 28.07.2008r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 36 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 31 lipca 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Ryjewo Panu Adamowi Mączyńskiemu Kierownikowi – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach oraz do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania świadczeń majątkowych
Z dnia: 31 lipca 2008 r.
Data wejścia w życie: od dnia 1 sierpnia 2008 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 38/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania komisji stypendialnej, ustalania jej zadań i trybu pracy
Z dnia: 18 sierpnia 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 39/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. sprzedaży autobusu „Autosan” H6-10.03 S oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.
Z dnia: 22 sierpnia 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.     Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 40 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 29 sierpnia 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ryjewo dla najlepszych uczniów i studentów.
Z dnia: 1 września 2008roku
Data wejścia w życie: z dniem jego podpisania.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 42/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na remont drogi gminnej przy ul. Krzywej w Ryjewie.
Z dnia: 12.09.2008r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 43 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 15 września 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 44/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 19 września 2008 roku
Data wejścia w życie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 45 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 26 września 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Mątowskie Pastwiska w celu dokonania wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej
Z dnia: 29.09.2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem jego podpisania
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 47 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 30 września 2008 roku
Data wejścia w życie: dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 48/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę nawierzchni drogi z płyt yomb we wsi Straszewo
Z dnia: 06.10.2008r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 49/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Z dnia: 28 października 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 50 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 28 października 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 51/2008 Rady Gminy Ryjewo
W sprawie: zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 17/2008 z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych gminy Ryjewo.
Z dnia: 28 października 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 52 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 7 listopada 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZAR Z Ą D Z E N I E NR 53/08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2009.
Z dnia: 12 listopada 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 54 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 26 listopada 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 55 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 28 listopada 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 56/08 Wójt Gminy Ryjewo
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 530.000 zl
Z dnia: 08.12.2008r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 57 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia odpłatności z tytułu usług komunalnych świadczonych przez Zakład Budżetowy „Pomezania” w Ryjewie.
Z dnia: 11 grudnia 2008 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2009 roku.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 58 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 12 grudnia 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 59 / 08 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Z dnia: 31 grudnia 2008 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 1/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: w sprawie przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przewidzianym w Uchwale budżetowej na rok 2009.
Z dnia: 26 stycznia 2009 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 2 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 30 stycznia 2009 roku
Data wejścia w życie: życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 3 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne.
Z dnia: 25 lutego 2009 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 czerwca 2009 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 4 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 27 lutego 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 5/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 14,0 – 15,0 m3 na podwoziu samochodowym,
Z dnia: 09.03.2009r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 6 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 13 marca 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 7/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: dnia 27 marca 2009 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 8/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Z dnia: 27 marca 2009 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 9 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 30 marca 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 10 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 6 kwietnia 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej uprawnionej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego na 2009 rok.
Z dnia: 6 kwietnia 2009 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 12 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 16 kwietnia 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: unieważnienia w zakresie części I przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 22 kwietnia 2009 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 14 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 30 kwietnia 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo
Z dnia: 11 maja 2009 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 16 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 11 maja 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 17/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia II przetargu publicznego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 18 maja 2009 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 18/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 18 maja 2009 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy
W sprawie: zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 17/2008 z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych gminy Ryjewo.
Z dnia: 21 maja 2009
Data wejścia w życie: w życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 20/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA2,5/16 na podwoziu samochodu Star 244.
Z dnia: 25.05.2009r.

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 21/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie nawierzchni drogi z płyt YOMB we wsi Rudniki
Z dnia: 27.05.2009r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 22/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: w sprawie dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 57/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności z tytułu usług komunalnych świadczonych przez Zakład Budżetowy „Pomezania” w Ryjewie
Z dnia: 29.05.2009r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 23/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 29.05.2009r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 24/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 23/09 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 29.05.2009r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 25 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 24 czerwca 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 26/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2009 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Z dnia: 24 czerwca 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 27/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.500.000,- złotych
Z dnia: 06.07.2009r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 28 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 14 lipca 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 29/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2009 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Z dnia: 14 lipca 2009 roku
Data wejścia w życie: życie z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 10 sierpnia 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 31/2009 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania komisji stypendialnej, ustalania jej zadań i trybu pracy
Z dnia: 26.08.2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 28 sierpnia 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 33/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 10 września 2009 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 34/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: 10 września 2009 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 35 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 16 września 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 36 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 30 września 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 37 /09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Z dnia: 16 października 2009 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 38/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność gminy.
Z dnia: 16 października 2009 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 39/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 23 października 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu wynajęcia (wydzierżawienia) nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryjewo.

Z dnia: 26 października 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Ryjewo.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 41/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: projektu budżetu Gminy Ryjewo na 2010 rok.
Z dnia: 12 listopada 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 42/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na remont drogi gminnej przy ul. Krzywej w Ryjewie.
Z dnia: 13.11.2009r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 43 /09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ogłoszenia publicznego przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryjewo
Z dnia: 18 listopada 2009 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 44/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryjewo.
Z dnia: 18 listopada 2009 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 45 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 18 listopada 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 46 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 23 listopada 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 47/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: <26 listopada 2009 roku

Data wejścia w życie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 48/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2009 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Z dnia: 30 listopada 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 49/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: dokonania zmiany Zarządzenia Nr 53/07 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 17 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ryjewie.
Z dnia: 30 listopada 2009 r.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 50/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 30 listopada 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 51/09 Wójta Gminy
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 7 grudnia 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE NR 52/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać badania i oceny ofert oraz oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.600.000,- złotych

Z dnia: 14.12..2009r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 53/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2009 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Z dnia: 14 grudnia 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 54/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Z dnia: 14.12.2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 55 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 14 grudnia 2009 roku
Data wejścia w życie: dniem podjęcia.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 56/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Zarządzenia Nr 54/09 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 14.12.2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Z dnia: 16.12.2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 57/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: ustalenia odpłatności z tytułu usług komunalnych świadczonych przez Zakład Budżetowy „Pomezania” w Ryjewie.
Z dnia: 16 grudnia 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2010 roku.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 58 / 09 Wójta Gminy
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 16 grudnia 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 59/09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 28 grudnia 2009 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
    Więcej...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 60 / 09 Wójta Gminy Ryjewo
W sprawie: zmian w budŜecie gminy na rok 2009.
Z dnia: 31 grudnia 2009 roku
Data wejścia w życie: dniem podjęcia.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info