BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna po 1.02.2013
Ilość odsłon: 4486

ul. Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, I piętro pokój nr 12
Lokalizacja  55-277-42-70 wew. 25
Telefon 55-277-43-21
Fax ug@ryjewo.pl
Józef Gutowski
    Więcej...

ul. Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gmniny I piętro pokój nr 7
Lokalizacja 55-277-43-21 wew. 21
Telefon  552774321
Fax slawek@ryjewo.pl
Sławomir Słupczyński
    Więcej...

ul. Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, I piętro pokój nr 8
Lokalizacja tel. 55-277-42-70 wew. 22
Telefon 55-277-43-21
Fax skarbnik@ryjewo.pl
Adres e-mail • opracowywanie projektu budżetu gminy
• przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy
• dokonywanie analiz budżetu, sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu
• dokonywanie kontroli finansowej , prowadzenie nadzoru finansowego podległych Radzie jednostek organizacyjnych
• zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń sądowych

Małgorzata Zdunek
    Więcej...

Ryjewo
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, I piętro pokój nr 9
Lokalizacja 55-277-42-70 wew. 24
Telefon 55 -277-43-21
Fax sekretarz@ryjewo.pl
Adres e-mail •nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie.
• nadzór nad poprawnością formalno-prawną przygotowywanych w Urzędzie pism, decyzji, umów oraz projektów aktów prawnych Rady Gminy i Wójta Gminy.
• pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw systemu Zarządzania Jakością - ISO 9001 : 2008 (PN- EN ISO 9001:2009).

Małgorzata Kubic
    Więcej...

ul. Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, parter pokój nr 1
Lokalizacja 55-277-42-70 wew. 12, 55-277- 48 - 13
Telefon 55-277-43-21
Fax pesel@ryjewo.pl
Adres e-mail • sporządzanie aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów,
• przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński,
• prowadzenie ewidencji ludności,
• przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
• przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów tożsamości,
• prowadzenie rejestru wyborców,
• prowadzenie zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO - Elżbieta Banioecka
    Więcej...

ul. Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, parter, pokój nr 1
Lokalizacja 55-277-42-70 wew. 12, 55-277-48-13
Telefon 55-277-43-21
Fax pesel@ryjewo.pl
Adres e-mail • sporządzanie aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów,
• przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński,
• prowadzenie ewidencji ludności,
• przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
• przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów tożsamości,
• prowadzenie rejestru wyborców,
• prowadzenie zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

Alicja Grochowska
    Więcej...

ul. Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, I piętro pokój nr 16
Lokalizacja 55-277-42-70 wew. 27
Telefon 55-277-43-21
Fax rada@ryjewo.pl
Adres e-mail • nadzór nad działalnością referatu,
• obsługa biura Rady Gminy Ryjewo,
• współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy,
• współpraca przy organizacji wyborów i referendów.

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO, STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY I WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI - Dorota Czerkies
    Więcej...

ul. Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, I piętro pokój nr 20
Lokalizacja 55-277-42-70 , 55 277 42 34 , 55 277 42 21, 55 277 43 47 wew. 34
Telefon 552774321
Fax ug@ryjewo.pl
Adres e-mail • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
• przyjmowanie skarg i wniosków składanych na działalność Urzędu i pracowników Urzędu,
• prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Maria Konczewska
    Więcej...

Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, I piętro pokój nr 20
Lokalizacja 55-277-42-70 , 55 277 42 34 , 55 277 42 21, 55 277 43 47 wew. 30
Telefon 55-277-43-21
Fax ug@ryjewo.pl
Adres e-mail • prowadzenie Sekretariatu Urzędu Gminy w Ryjewie,
• wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej,
• obsługa kancelarii tajnej.

Karolina Podsiadła
    Więcej...

ul. Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, I piętro pokój nr 15
Lokalizacja 55-277-42-70 wew. 23
Telefon 55-277-43-21
Fax oswiata@ryjewo.pl
Adres e-mail • prowadzenie spraw z zakresu oświaty,
• współpraca z organizacjami pozarządowymi,
• promocja Gminy.

Anna Jaremek
    Więcej...

ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
Ryjewo Urząd Gminy, I piętro pokój nr 26
Lokalizacja 55-277-42-70 wew. 36
Telefon  55-277-43-21
Fax bip@ryjewo.pl
Adres e-mail • koordynowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w gminie Ryjewo,
• obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
• prowadzenie archiwum zakładowego,
• prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia oraz współpraca
z instytucjami kultury.

Maria Szydłak
    Więcej...

ul. Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, I piętro pokój nr 8
Lokalizacja 55-277-42-70 wew. 22
Telefon 55-277-43-21
Fax skarbnik@ryjewo.pl
Adres e-mail • nadzór nad działalnością referatu,
KIEROWNIK REFERATU FINANSOWGO - Małgorzata Zdunek
    Więcej...

Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, parter pokój nr 1A
Lokalizacja 55-277-42-70 wew. 11
Telefon  55-277-43-21
Fax  ksiegowosc@ryjewo.pl
Adres e-mail • prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetu.
Urszula Krzysztofik
    Więcej...

Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, parter pokój nr 2
Lokalizacja 55-277-42-70 wew. 15
Telefon 55-277-43-21
Fax podatki@ryjewo.pl
Adres e-mail • dokonywanie wymiaru podatku,
• wydawanie zaświadczeń o wielkości i dochodowości gospodarstwa rolnego oraz innych zaświadczeń,
• prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg i zwolnień w podatkach,
• prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej w rolnictwie.
.

Danuta Powierża
    Więcej...

ul. Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, parter pokój nr 2
Lokalizacja 55-277-42-70 wew. 15
Telefon 55-277-43-21
Fax windykacja@ryjewo.pl
Adres e-mail • prowadzenie windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat pozostałych,
• dokonywanie wymiaru podatków od środków transportowych,
• rozliczanie i prowadzenie kontroli rachunkowej inkasentów podatków ,
• wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych,
• prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej od środków transportowych.

Anna Rutkowska
    Więcej...

ul. Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, parter pokój nr 5
Lokalizacja 55-277-42-70 wew.14
Telefon 55-277-43-21
Fax  ug@ryjewo.pl
Adres e-mail • przyjmowanie i weryfikacja deklaracji na odpady,
• prowadzenie windykacji z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Marta Podgórska
    Więcej...

ul. Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, parter pokój nr 5
Lokalizacja 55-277-42-70 wew.14
Telefon 55-277-43-21
Fax : ug@ryjewo.pl
Adres e-mail • prowadzenie spraw z zakresu księgowości budżetowej.
Beata Cieplińska - Szczukowska
    Więcej...

Lipowa 1
82-420
Ryjewo Urząd Gminy, parter , pokój nr 13
Lokalizacja 55-277-42-70 wew. 45
Telefon 55 277 43 21
Fax ug@ryjewo.pl
Adres e-mail • dokonywanie wypłat i przyjmowanie wpłat na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych,
• codzienne odprowadzanie wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów gminy na rachunek bankowy,
• sporządzanie raportów kasowych.

Karolina Gorczyca
    Więcej...

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI - Dorota Cipkowska
Lipowa 1
82-420 Ryjewo
Lokalizacja Urząd Gminy, II piętro pokój nr 18
Telefon 55-277-42-70 wew. 39
Fax 55-277-43-21
Adres e-mail fundusze@ryjewo.pl
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
    Więcej...

Karolina Łęgowska
ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
Lokalizacja Urząd Gminy, II piętro pokój nr 22
Telefon 55-277-42-70 wew. 49
Fax 55-277-43-21
Adres e-mail  budownictwo@ryjewo.pl
STANOWISKO DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    Więcej...

Monika Sałata
ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
Lokalizacja Urząd Gminy, II piętro pokój nr 21
Telefon 55-277-42-70 wew. 51
Fax 55-277-43-21
Adres e-mail nieruchomosci@ryjewo.pl
STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, MIESZKANIOWEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
    Więcej...

Jerzy Gajos
ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
Lokalizacja Urząd Gminy, II piętro pokój nr 19
Telefon 55-277-42-70 wew. 40
Fax 55-277-43 21
Adres e-mail jgajos@ryjewo.pl
STANOWISKO DS. ROLNICTWA, ŁOWIECTWA, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
    Więcej...

Milena Gabryś
ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
Lokalizacja Urząd Gminy, II piętro pokój nr 17
Telefon 55-277-42-70 wew. 38
Fax 55-277-43-21
Adres e-mail srodowisko@ryjewo.pl
STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
    Więcej...

Jan Pilczuk
ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
Lokalizacja Urząd Gminy, II piętro pokój nr 23
Telefon 55-277-42-70 wew. 43
Fax 55-277-43-21
Adres e-mail j.pilczuk@ryjewo.pl
STANOWISKO DS. GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I KOMUNALNEJ
    Więcej...

Adam Czołba
ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
Lokalizacja Urząd Gminy, I piętro pokój nr 10
Telefon 55-277-42-70
Fax 55 277 43 21
Adres e-mail ug@ryjewo.pl
SAMODZIELNE STANOWISKO RADCA PRAWNY
    Więcej...

Irena Kosmowska
ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
Lokalizacja Urząd Gminy, parter pokój nr 1A
Telefon 55-277-42-70 wew. 42
Fax 55-277-43-21
Adres e-mail kadry@ryjewo.pl
SAMODZIELNE STANOWISKO STANOWISKO DS. KADROWYCH I WYNAGRODZEŃ
    Więcej...

© 2003 Internet-Info