BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia o wyniku postępowania
Ilość odsłon: 31471

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Wójt Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1, tel. 055 2774234, fax 055 2774321, zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego.
    Więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Wójt Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1, tel. 055 2774234, fax 055 2774321,
zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : REMONT DRÓG GMINNYCH zostały wybrane oferty firm:
    Więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Wójt Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1, tel. 055 2774234, fax 055 2774321,
zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RYJEWIE, została wybrana oferta firmy:
    Więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Nr ZP341-6/PN/05
Wójt Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1, tel. 055 2774234, fax 055 2774321,
zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Udzielenie kredytu bankowego w wysokości – 837.800 zł
    Więcej...

05OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Nr ZP341-5/PN/05
Wójt Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1, tel. 055 2774234, fax 055 2774321,
zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : REMONT DROGI GMINNEJ W RYJEWIE PRZY UL. ŁĄKI
    Więcej...

OGŁOSZENIA
O WYNIKU PRZETARGU

publicznego ustnego nieograniczonego przeprowadzonego
w dniu 9 stycznia 20006 r. ze sprzedaży nieruchomości
gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Ryjewo.
    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIKI I PRZETARGU USTNEGO
Wójt Gminy Ryjewo informuję o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych położonych w Ryjewie przy ulicy
Słonecznej
    Więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Wójt Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo ul. Lipowa 1, tel. 055 2774234 fax. 055 2774321 zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont zabytkowego budynku przedszkola w Ryjewie

    Więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Wójt Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo ul.Lipowa 1., tel, 055 2774234 fax 055 2774321 zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont zabytkowego budynku przedszkola w Ryjewie została wybrana oferta firmy:
    Więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Wójt Gminy Ryjewo, 82-420 Ryjewo ul. Lipowa 1., tel, 055 2774234 fax: 055 2774321 zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego na:udzielenie kredytu długoterminowego w wys.980.000,- zł w celu sfinansowania wydatków bieżących Gminy Ryjewo, wybrano ofertę banku:
    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIKI II PRZETARGU USTNEGO
Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości informuję o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIKI I PRZETARGU USTNEGO
Wójt Gminy Ryjewo działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 , poz.2108) , podaje do publicznej wiadomości informuję o wyniku I przetargu ustnego

    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIK I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Wójt Gminy Ryjewo działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. z 2004 r. Nr 207 , poz.2108) , podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIK I PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
Wójt Gminy Ryjewo działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. z 2004 r. Nr 207 , poz.2108) , podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego

    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIKI I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Wójt Gminy Ryjewo działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. z 2004 r. Nr 207 , poz.2108) , podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych położonych w Trzcianie

    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIKI II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Wójt Gminy Ryjewo działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2004 r. Nr 207 , poz.2108) , podaje do publicznej wiadomości informację

    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIKI III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Wójt Gminy Ryjewo działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2004 r. Nr 207 , poz.2108) , podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Ryjewie przy ul. Słonecznej obręb geodezyjny Ryjewo przeprowadzonego w dniu 11 maja 2007 roku

    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIKI I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Wójt Gminy Ryjewo działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. z 2004 r. Nr 207 , poz.2108) , podaje do publicznej wiadomości

    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIKI I PRZETARGU USTNEGO
Wójt Gminy Ryjewo działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. z 2004 r. Nr 207 , poz.2108) , podaje do publicznej wiadomości informuję o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych położonych w Ryjewie przy ulicy Podgórnej i Grunwaldzkiej przeprowadzonego w dniu 05 lipca 2007 roku o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy w Ryjewie ,ul. Lipowa 1 , 82-420 Ryjewo.

    Więcej...

2009


    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIKI I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Wójt Gminy Ryjewo działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2004 r. Nr 207 , poz.2108) , podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Straszewie obręb geodezyjny Straszewo przeprowadzonego w dniu 22 kwietnia 2009 roku
o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy w Ryjewie ,ul. Lipowa 1 ,
82-420 Ryjewo.

    Więcej...

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.38 ust.1, 2 i art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108), Wójt Gminy Ryjewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:
    Więcej...

OGŁOSZENIE – WYNIKI II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Treść w załączniku
    Więcej...

2010


    Więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy : Przetarg nieograniczony na budowę Świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Rudniki.
    Więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy : Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Barcice – Benowo. Etap II wieś Benowo.
    Więcej...

OGŁOSZENIE – WYNIKI I PRZETARGU USTNEGO
do publicznej wiadomości informację o
wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości
niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Ryjewo obręb geodezyjny Ryjewo,
przeprowadzonego dnia 1 kwietnia 2010r o godz. 10- tej w siedzibie Urzędu
Gminy w Ryjewie, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo.

    Więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy : Przetarg nieograniczony na budowę budynku Szkoły Podstawowej dla klas 0-3 z pomieszczeniami dla Gminnej Biblioteki Publicznej przy Zespole Szkół w Ryjewiewraz z zagospodarowaniem terenu.
    Więcej...

OGŁOSZENIE – WYNIKI I PRZETARGU USTNEGO
    Więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
    Więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW
    Więcej...

ROK 2012
    Więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy : Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.695.434,00 PLN
    Więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: Budowa parkingu o wymiarach 25,0 x 10,5 m oraz wjazdu na parking na działce nr.494/10 przy ul. Lipowej w Ryjewie
    Więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy: Dowóz uczniów do szkół
    Więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Budowę parkingu o wymiarach 25,0x10,5 m oraz wjazdu na parking na działce nr 494/10 przy ulicy Lipowej w Ryjewie”
    Więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Świadczenie usług w zakresie zbiórki odpadów selektywnych z terenu Gminy Ryjewo w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.”
    Więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -„Indywidualizacja w Gminie Ryjewo”
    Więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu Indywidualizacja w Gminie Ryjewo”
    Więcej...

Ogłoszenie o wyniku postępowania dot. sprzedaży samochodów specjalnych Scania 94D i Star 742
    Więcej...

Rok 2013
    Więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
    Więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Ryjewo oraz zmianę pokrycia dachowego na istniejącym budynku socjalnym.
    Więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Wykonanie prac remontowych i zmiany pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy w Ryjewie
    Więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryjewo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDZAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI STRASZEWO DZIAŁKA NR 332/5
    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIKI I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI STRASZEWO 2
    Więcej...

WYNIKI I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI BENOWO
    Więcej...

OGŁOSZENIE - WYNIKI II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI STRASZEWO
    Więcej...

© 2003 Internet-Info