BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Wybory samorządowe
Ilość odsłon: 12975

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Ryjewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
    Więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2010 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Ryjewo w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
    Więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ryjewo z dnia 28 września 2010 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XLVII/326/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Ryjewo, Rady Powiatu Kwidzyn, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
    Więcej...

Postanowienie Nr 12/10 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
    Więcej...

Uchwała Nr 1/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie.
    Więcej...

Uchwała Nr 2/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie
    Więcej...

K O M U N I K A T
    Więcej...

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 23 października 2010 r.
    Więcej...

G M I N N A K O M I S J A W Y B O R C Z A
    Więcej...

POSTANOWIENIE Nr 18/10 KOMISARZ WYBORCZEGO W GDAŃSKU
    Więcej...

UCHWAŁA Nr 5/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 02 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
    Więcej...

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ryjewie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
    Więcej...

Uchwała Nr 6/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 02 listopada 2010 r. w sprawie sporządzenia listy kandydatów na Wójta Gminy Ryjewo
    Więcej...

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie sporządzenia listy kandydatów na Wójta Gminy Ryjewo
    Więcej...

UCHWAŁA Nr 7/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 02 listopada 2010 r. w sprawie obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Ryjewo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9
    Więcej...

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Ryjewo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9
    Więcej...

UCHWAŁA Nr 8/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ryjewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Gminy Ryjewo, Powiatu Kwidzyńskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 69/10 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
    Więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYJEWIE z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
    Więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 70/10 Wójta Gminy Ryjewo 5 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
    Więcej...

UCHWAŁA Nr 9/10 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia ich druku oraz przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Rady Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr 10/10 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia ich druku oraz przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach Wójta Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr 11/10 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia ich druku oraz przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach Wójta Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
    Więcej...

UCHWAŁA Nr 12/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie sprostowania błędu – nieprawidłowej pisowni drugiego Imienia przy nazwisku REDUCHA.
    Więcej...

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Ryjewo sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Ryjewie.
    Więcej...

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Ryjewo
    Więcej...

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE


    Więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie okręgu wyborczego w którym przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Ryjewo zarządzone na dzień 26 lutego 2012r.
    Więcej...

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYJEWIE
    Więcej...

UCHWAŁA Nr 1/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie
    Więcej...

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie
    Więcej...

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie ramowego planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie
    Więcej...

Uchwała Nr 4/12 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie
    Więcej...

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYJEWIE
    Więcej...

UCHWAŁA Nr 5/12 Gminnej Komisji Wyborczej w Ryjewie
    Więcej...

Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym Nr 1 zarządzonych na dzień 26 lutego 2012 roku.
    Więcej...

Referendum Powiatu Kwidzyńskiego
    Więcej...

Uchwała Nr 1/2012 Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Barcicach z dnia 23 lipca 2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Obwodowej Komisji do spraw Referendum w obwodzie głosowania Nr 1 w Barcicach
    Więcej...

Uchwała Nr 2/2012 Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Barcicach z dnia 23 lipca 2012 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji do spraw Referendum w obwodzie głosowania Nr 1 w Barcicach
    Więcej...

Uchwała Nr 1/2012 Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Ryjewie z dnia 23 lipca 2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Obwodowej Komisji do spraw Referendum w obwodzie głosowania Nr 2 w Ryjewie
    Więcej...

Uchwała Nr 2/2012 Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Ryjewie z dnia 23 lipca 2012 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji do spraw Referendum w obwodzie głosowania Nr 2 w Ryjewie
    Więcej...

Uchwała Nr 1/2012 Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Ryjewie z dnia 23 lipca 2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Obwodowej Komisji do spraw Referendum w obwodzie głosowania Nr 3 w Ryjewie
    Więcej...

Uchwała Nr 2/2012 Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Ryjewie z dnia 23 lipca 2012 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji do spraw Referendum w obwodzie głosowania Nr 3 w Ryjewie
    Więcej...

Uchwała Nr 1/2012 Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Straszewie z dnia 23 lipca 2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Obwodowej Komisji do spraw Referendum w obwodzie głosowania Nr 4 w Straszewie
    Więcej...

Uchwała Nr 2/2012 Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Straszewie z dnia 23 lipca 2012 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji do spraw Referendum w obwodzie głosowania Nr 4 w Straszewie
    Więcej...

© 2003 Internet-Info